Salmesangsprojektet

Svendborg Provstis salmesangsprojekt:  Møde med den danske salme 2022: "Natur & skabelse"

Vi indbyder skolernes 4. og 5. klasser i Svendborg Provsti til Møde med den danske salme 2022: ”Natur og Skabelse”

Eleverne præsenteres for 4 salmer, som fortæller om skabelse, taknemmelighed og forundring:

”Op al den ting”

”Vi pløjed og vi så`de”

”Måne og sol”

”Det dufter lysegrønt af græs”

Som en del af undervisningsforløbet vil det være muligt at komme på besøg i den lokale kirke eller få besøg af den lokale præst.

Afslutning/finale finder sted i Vor Frue kirke, Svendborg og Naturama onsdag den 27. april 2022

Vi skal synge salmerne i fællesskab i Vor Frue kirke og rundt til forskellige poster i kirken og på Naturama.

Læs mere om salmesangsprojektet