Begravelse/bisættelse

I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse. 

De pårørende eller bedemanden kontakter sognepræsten i den kirke, hvor de ønsker højtideligheden, for at aftale en dato. 

Før begravelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor de sammen forbereder begravelsen/bisættelsen. Man taler om ønsker, vælger salmer og aftaler det praktiske.

På borger.dk kan du finde en fin guide med hjælp til de mange praktiske spørgsmål der kan opstå i forbindelse med dødsfald. Der er også en guide til vigtige overvejelser før nogen går bort. 

På folkekirken.dk kan finde du en oversigt over de vigtigste ting at huske i forbindelse med dødsfald .

Sådan foregår begravelsen/bisættelsen

Begravelsen starter i kirken med bøn, salmer, tekstlæsning og en tale om den afdøde. 

Ved både begravelse og bisættelse er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.

Hvis afdøde skal begraves, sker jordpåkastelsen, når kisten er sænket i graven. Hvis afdøde skal brændes, sker jordpåkastelsen i kirken.

En begravelse afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.