Dåb eller navngivning

Barnet skal navngives, inden  det fylder seks måneder.

Dåb i Bregninge kirke

Navngivning kan ske i forbindelse med dåb, ved at forældrene henvender sig til kirkekontoret eller præsten for at aftale en dato for dåben. 

Før dåbsdagen mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning.

I god tid inden dåben skal I oplyse følgende til kirkekontoret: barnets cpr-nummer og navn, og hvem, der skal være faddere (2-5 personer, døbt med den kristne dåb), samt hvem, der bærer barnet.  Det kan I gøre ved sende en besked via sikker mail til kirkekontoret. 

Konfirmanddåb/voksendåb

Bemærk man kan blive døbt uanset, hvilken alder man har,  - det er aldrig for sent.  Ring til kirkekontoret på tlf. 62 22 00 14 for at aftale nærmere.

 

 

Foto: Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet

Navngivning

Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde en blanket digitalt på borger.dk.

Hvis du ikke har et NemID, kan blanket til registrering af navngivning udskrives fra borger.dk. Den udfyldte blanket afleveres til kirkekontoret.i barnets bopælssogn.

Navne

Hvilke fornavne, der er godkendte, kan ses på Familieretshusets liste over godkendte fornavne.
Hvad kan vores barn hedde - se navneregler på borger.dk.

 Folkekirkens hjemmeside kan du læse meget mere om dåb.