Præst

Bjarke Lynning Nielsen
Sognepræst, kbf.
51 25 05 25 (mandag er fridag)
bln@km.dk
Sundbrovej 64, 5700 Svendborg

 

 

Sikker henvendelse til præst og kordegn