Dato for menighedsrådsmøder

I 2024 holder menighedsrådet møde kl. 19 på følgende datoer:
 

9. januar

6. februar

12. marts

9. april

14. maj

11. juni

13. august

10. september

8. oktober

12. november

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes i konfirmandstuen i Bregninge præstegård, Sundbrovej 64.