Konfirmation

Alle i 7. klasse kan gå til konfirmationsforberedelse, også de af jer, der ikke er døbt. For at blive konfirmeret skal man dog være døbt inden konfirmationen i kirken.

Eleverne på 7. klassetrin på Tåsingeskolens Sundhøjafdeling får i slutningen af august et brev om konfirmandforløbet. Tilmeldingen foregår digitalt her indtil 30. november året før selve konfirmationen. Af hensyn til den digitale opsætning, bedes tilmeldingen dog først udfyldt, når brevet om konfirmandforløbet er uddelt slut august. Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du i øvrigt bruge en kopi af dåbsattesten.

Hvis man går på en anden skole og enten bor i sognet eller har en særlig tilknytning til Bregninge Kirke, kan man normalt også blive konfirmeret i kirken. Kontakt I så fald sognepræst Bjarke Lynning Nielsen eller kordegn Tove Pedersen

Konfirmationsdatoerne ligger fast på 2-4. søndag efter påske. Konfirmationsdatoerne for de kommende år er således:

2024: 14. april, 21. april og 28. april

2025: 4. maj, 11. maj og 18. maj

2026: 19. april, 26. april og 3. maj 

Der er frit valg mellem konfirmationsdatoerne, som I derfor kan reservere allerede nu. Det gælder også, selvom den digitale tilmelding endnu ikke er åben, da der ikke er noget loft over, hvor mange der konfirmeres på de enkelte dage.

 

Læs mere om konfirmation på folkekirken.dk.