Bestilling af ny attest

Hvis du skal bruge en ny attest  har du følgende muligheder:

Følgende attester kan bestilles digitalt på borger.dk

Personattest
Personattest (dansk/engelsk)
Fødsels- og Dåbsattest - dåb i en dansk kirke
Fødsels- og Dåbsattest (dansk/engelsk)
Vielsesattest - gift i en dansk kirke
Vielsesattest (dansk/engelsk)

Du kan også bestille attester på dine børn under 18 år. Dette kræver, at barnet er berettiget til attesten.

Levering

Du har mulighed for at få din attest leveret på følgende måder:

Digital post (e-Boks) . Attesten, som du modtager digitalt, er digitalt signeret. Det vil sige, at attesten er signeret med Kirkeministeriets digitale signatur. En digital signatur er en form for elektronisk, krypteret stempel og bekræfter, at attesten kommer fra Kirkeministeriet som myndighed og ikke er blevet ændret. Du kan se signaturen, når du åbner attesten i Adobe Acrobat Reader.

Brevforsendelse.  Attesten vil blive afsendt med post til din folkeregisteradresse. Bor du ikke i Danmark, får du mulighed for at angive en adresse, som du ønsker attesten sendt til. Attesten bliver sendt senest 5 hverdage efter din ansøgning. Modtager du ikke din attest, kan du kontakte den myndighed, der er oplyst i din kvittering for bestilling.

Afhentning på et kirkekontor . Du kan bestille en attest til afhentning på kirkekontoret i dit bopælssogn. Husk at medbringe gyldig billedlegitimation.

Du kan også henvende dig på et kirkekontor i dit bopælssogn for at få udstedt en ny attest uden at have bestilt attesten digitalt. Husk at medbringe gyldig billedlegitimation. Du kan finde kontaktoplysninger på kirkekontorer på sogn.dk.

Her kan du læse mere om attestbestilling.