Navneændring

Hvis du har fast bopæl i Danmark, har du mulighed for at søge om navneændring. Ønsker du at ændre dit eller jeres barns fornavn, mellemnavn og/eller efternavn, kan du ansøge om navneændringen digitalt  på borger.dk. Du kan på borger.dk se hvad du skal gøre.  

Der skal betales gebyr i forbindelse med navneændring. Gebyret dækker sagsbehandling og bliver ikke refunderet, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes eller den trækkes tilbage

Ønsker du/I navneændring i forbindelse med bryllup? Se siden om bryllup.

Hvis du ikke har et NemID, kan blanket til ansøgning om navneændring  udskrives fra borger.dk. Den udfyldte blanket afleveres til kirkekontoret i dit bopælssogn. Hvis du er i tvivl om hvilket sogn du tilhører, kan du finde det på sogn.dk.

Familieretshusets hjemmeside kan du læse navneloven.