Bregninge Kirkes historie

Bregninge Kirke er en af de danske kirker, der har flest besøgende. Den ligger smukt på toppen af Tåsinge, og fra tårnet er der en fantastisk udsigt over det sydfynske øhav og Svendborg. På en klar dag er det muligt at se helt til Kiel i Nordtyskland.

Oprindelig en middelalderkirke

Umiddelbart tror besøgende, at kirken er af nyere dato. Årstallet på tårnets vestside er 1883, hvilket snyder de fleste til at tro, at det er kirkens byggeår. Men kirken er oprindeligt en hvidkalket middelalderkirke, bygget på en sokkel af granit og med mure i rå og kløvede kampesten.

I kirkens indre kan man stadig se de oprindelige, hvide kampestensmure.

Som de fleste middelalderkirker er Bregninge kirke blevet til over mange år. Kirken, kor og hovedskib, blev bygget i kampesten år ca. 1100,  formentlig som afløser for en trækirke.  Der har sandsynligvis ligget et helligt sted for Thor på toppen af Bregninge bakke, hvor Bregninge kirke nu ligger.

Bregninge kirke

Tidligere adelskirke

Kirken undergik mange forandringer i løbet af årene. Den oprindelige kirke, der består af skib og kor blev udbygget med tårn, kapel, sideskib, våbenhus og gravkapel. Kirkens indre skifter også karakter og retter sig ind efter tidernes skiftende moder.  

Bregninge kirke har tidligere været ejet af adelslægten Juel, senere Juel-Brockdorff, der tidligere ejede Valdemar slot.  Slægten ejer stadig gravkapellet i kirkens nordside. 

Læs mere om kirkens historie og inventar i Nationalmuseets bog om Bregninge kirke.