Koncerter

Velkommen til koncerter i Bregninge Kirke


Igennem en årrække har vi fra kirkens side bestræbt os på at afholde koncerter, der afspejler kirkemusikken, både som den har været, og som den har udviklet sig gennem årene.

Til det formål bruger vi blandet andet kirkens orgel, bygget i 1967 af Troels Krohns Orgelbyggeri, ”Frederiksborg Orgelbyggeri”. Orglet er fra ca. 1980 og frem til i dag blevet om- og tilbygget ad flere omgange, indtil det har fået sin nuværende udformning, hvor det fungerer som et glimrende koncertorgel, der kan løse både de daglige opgaver og selv de mest krævende koncertopgaver.

Senest har kirken i 2021 anskaffet et nyt Bechstein-flygel, indkøbt for venlige donationer fra fondene  Johanne Louis-Hansen Fonden, Fonden for Fynske Bank samt A.P. Møller Fonden, som det ellers ikke havde kunnet lade sig gøre at anskaffe.

Endvidere har kirken et cembalo, som klinger fortrinligt i kirken, hvis rum i øvrigt har en helt egen akustik, som kommer til udtryk især ved solistoptræden, kor og mindre ensembler.

Endelig bestræber kirken sig på, at koncerter er gratis, ud fra tanken om at det skal være muligt for alle at høre musikken i Guds hus.

   Koncertprogram indtil december 2023