Fødsel

Et barns fødsel registreres i det sogn, moderen bor i. Har der medvirket en jordemoder ved fødslen, sørger jordemoderen for at der sendes en fødselsanmeldelse til sognet.

Forældre skal kun aflevere fødselsanmeldelse via borger.dk til bopælssognet, hvis der ingen jordemoder har medvirket ved fødslen.

Barnet har ved fødslen fået tildelt et cpr-nummer. Når barnet bliver navngivet eller døbt, bliver det registreret i cpr-registret og kort efter udsteder kommunen et sundhedskort til barnet.

Hvis forældrene er gift: 

Er I gift, registreres fødslen og faderskabet automatisk efter fødslen, og I har fælles forældremyndighed.

Hvis forældrene ikke er gift:

Hvis forældrene ikke er gift skal der inden 28 dage udfyldes en "Omsorgs og ansvarserklæring", digitalt på borger. dk. Herved fastslås faderskabet og I får fælles forældremyndighed.

Hvis I har sendt anmodning om faderskab til Familieretshuset inden barnets fødsel, skal Familieretshusets godkendelse udskrives og sendes til bopælssognet senest 28 dage efter fødslen. Den bedes sendt via sikker post - det kan I gøre her.

Hvis erklæringen ikke er udfyldt inden for de 28 dage,  får Familieretshuset besked, og der indledes en fadeskabssag.
Læs mere om faderskab på borger.dk

Hvis du/I ikke har et NemID, kan blanket til registrering af faderskab/fødselsanmeldelse  udskrives fra borger.dk. Den udfyldte blanket afleveres til kirkekontoret i moderens bopælssogn.

Medmoderskab:

Læs mere på Familieretshusets hjemmeside eller på borger.dk.