Medlemskab af folkekirken

Indmeldelse

Man bliver medlem af Folkekirken ved at blive døbt. Hvis man er døbt med en kristen dåb, f.eks. katolsk eller i udlandet, kan man blive optaget i Folkekirken ved konfirmation eller ved henvendelse til en præst. Husk venligst at vedlægge den originale/ikke en kopi af dåbsattesten. Har du spørgsmål i forbindelse med indmeldelse i folkekirken, er du meget velkommen til at kontakte sognepræsten.

Genoptagelse

Har du været meldt ud og fortryder dette, kan du blive indmeldt igen ved at kontakte kirkekontoret. Det gør du ved at sende en sikker henvendelse til præst og kordegn. Såfremt du ønsker det, kan man altid få en samtale med sognepræsten.

Udmeldelse

Udmeldelse af Folkekirken kan ske ved at rette henvendelse til kirkekontoret pr. sikker mail, som du gør via dette link: sikker henvendelse til præst og kordegn

Man vil så få udstedt en ny dåbsattest med påtegning om udtrædelsen.

Kirkekontoret giver meddelelse til folkeregisteret om udmeldelsen, hvorved også skattevæsenet underrettes om, at den udmeldte ikke mere skal betale kirkeskat. Ved udmeldelse mister man naturligt nok retten til at stemme til og at blive valgt til menighedsråd.

Ingen præst har pligt til at medvirke ved begravelse af ikke-medlemmer, og ved vielse er det et krav, at mindst den ene part er medlem af Folkekirken.

Har du spørgsmål vedrørende din udmeldelse, er du meget velkommen til at kontakte sognepræsten.