Skole for kirke og teologi

Skole for Kirke og Teologi i Svendborg er oprettet i 1997 på initiativ af en række menighedsrådsmedlemmer og præster i Svendborg provsti. Skolen arbejder på et bredt folkekirkeligt grundlag og tilbyder undervisning inden for forskellige kirkeligt relevante emner.

I år udfoldes programrækken under navnet "Højskoledage", som dækker over afholdelsen af et dybdegående foredrag med indlagt pause og frokost samt mulighed for diskussion til afslutning.

Skole for Kirke og Teologi støttes økonomisk af menighedsrådene i Svendborg provsti, men der er egenbetaling for deltagelse, som foruden det enkelte foredrag også inkluderer frokosten.

Bag skolen er en styrelse bestående af præster og menighedsrådsmedlemmer i Svendborg provsti. Styrelsens opgave er bl.a. at tilrettelægge undervisningen og sørge for den praktiske gennemførelse.

Læs mere om Skole for Kirke og Teologi.

 

Sæsonen 2023 - 2024

Højskoledage
Som sædvanlig byder kirkeskolen på en række emner, der berører os alle. Der afholdes seks højskoeldage, som på sin måde belyser kristendommen eller teologiske relevante temaer, enten historisk, kunstnerisk, bibelsk eller litterært.
Det Gamle Testamente kommer i bokus både gennem et emne som eksil i Bibelen samt en dag om, hvordan Det Gamle Testamente kan oversættes på ny, så det bliver forståeligt og relevant. En slags kirkeligt orienteringsløb vil udgøre en guidet tur rundt i det kirkelige landskab og gøre os klogere på de kirkelige retninger og vise os, hvor folkekirken bevæger sig hen. Der er to litterære emner på programmet om kristendommen i henholdsvis Karen Blixen og Fjodor Dostojevskijs forfatterskaber. Endelig bliver der mulighed for at høre om alle tiders mest livskraftige motiv: korset, sådan som det kommer til udtryk i kunsthistorien.
Kort sagt:  der er meget at blive klogere på og meget at diskutere, og det bliver aldrig kedeligt!

Læs Skole for Kirke og Teologis program her.