Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Skole for kirke og teologi

Skole for Kirke og Teologi i Svendborg er oprettet i 1997 på initiativ af en række menighedsrådsmedlemmer og præster i Svendborg provsti.

Skolen arbejder på et bredt folkekirkeligt grundlag og tilbyder undervisning inden for forskellige kirkelige og teologiske emner. Der undervises ud fra et ønske om at belyse sammenhængen mellem de teologiske studier og kirkens tro og liv. Undervisningen er tilrettelagt som temadage og studiekredse, der indeholder foredrag og debat.

Deltagerne kommer primært fra Sydfyn og øerne, men alle interesserede er velkomne.

Skole for Kirke og Teologi støttes økonomisk af menighedsrådene i Svendborg provsti, men der er egenbetaling for deltagelse, ligesom der kan være udgifter til bøger og andre materialer.

Bag skolen er en styrelse bestående af præster og menighedsrådsmedlemmer i Svendborg provsti. Styrelsens opgave er bl.a. at tilrettelægge undervisningen og sørge for den praktiske gennemførelse.

Læs mere om Skole for kirke og teologi

 

Sæsonen 2022 - 2023

Temadage
Som sædvanlig byder kirkeskolen på en lang række emner, der berører os alle. Der er fem temadage, som hver på deres måde belyser, hvordan det er at være kristen i dag. Pilgrimsvandringer er et godt supplement til kirkens andre måder at være sammen på. Kristne begreber som skyld og skam skal redefineres, så moderne mennesker kan se deres eget liv i troens sammenhæng.
 
Nyere poeter som Bob Dylan giver kristendommen et nyt sprog. Og så skal vi ikke glemme, at kristne stadig bliver forfulgt. De forfulgte kristne er altid vore brødre og søstre, så det er også vores ansvar.
 
Der er desuden tre studiekredse, som hver over tre mødegange ser nærmere på et emne. I denne sæson kan man dykke ned i den ortodokse kirke og lære dens skønhed at kende. Man kan dykke ned i vores egen kirke og forstå kirkens
liturgi bedre end før, og man kan se, hvordan to baroksalmedigtere kan være meget forskellige, selvom de lever i den samme tid – og hvordan deres salmer stadig kan tale sandt også om vores liv.
 
Kort sagt:  der er meget at blive klogere på og meget at diskutere, og det bliver aldrig kedeligt!