Bregninge Kirke  
bregninge-kirke4.jpg
mur.jpg
port.jpg
alleen2.jpg
bregninge-kirke3.jpg
bregninge-kirke6.jpg
kirkegaard3.jpg
kirkegaard2.jpg
bregninge-kirke5.jpg
udsigt.jpg
bregninge-kirke.jpg
alleen.jpg
bregninge-kirke2.jpg
kirkegaard.jpg
aarstal-ombygning.jpg
 
 
   
   

Om Bregninge Kirke

     
Det sker
 

23-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

30-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

01-02-2022 kl. 14:00

Foredrag i seniorklubben: AFLYST

 

06-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

13-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

Bregninge kirke er en af de danske kirker, der har flest besøgende. Den ligger smukt på toppen af Tåsinge, og fra tårnet er der en fantastisk udsigt over det sydfynske øhav og Svendborg. På en klar dag er det muligt at se helt til Kiel i Nordtyskland. 

 

Bregninge Kirke   Bregninge kirke

 

Kirken er fyldt med overraskelser. Umiddelbart tror besøgende, at kirken er af nyere dato. Årstallet på tårnets vestside skriver 1883, hvilket snyder de fleste til at tro, at det er kirkens byggeår. Det er det ikke. Selvom kirkens røde mure ligner 1800 tallets togstationer og vandtårne, er kirken oprindeligt en hvidkalket middelalderkirke, bygget på en sokkel af granit og med mure i rå og kløvede kampesten, indsamlede i forbindelse med bestræbelserne på at gøre de omkringliggende marker anvendelige til landbrug.

  

Man overraskes af kirkens indre, hvor de hvide kampestensmure stadig står og gør rummet lyst, venligt og levende.

 

Som de fleste middelalderkirker er Bregninge kirke blevet til over mange år. Kirken, kor og hovedskib, bygges i kampesten år ca. 1100, som en mulig afløser for en forgænger bygget i træ. Tåsinge bærer, med mange af sine stednavne, vidnesbyrd om, at øen har været forbundet med Asen Thor (Thorseng, Troense, Tåsinge). Der har sandsynligvis ligget et helligt sted for Thor på toppen af Bregninge bakke, som Bregninge kirkes bygherrer i bogstavelig forstand fik skovlen under.

 

I 1395 overlader Dronning Margrethe I Tåsinge og dermed Bregninge kirke til biskoppen i Odense. Således er ejerforholdet indtil 1536, hvor reformationen gennemføres i Danmark og kirkerne igen overgår til kronen. Dette gælder også Bregninge kirke.

 

Kirken undergår mange forvandlinger i løbet af årene. Den oprindelige enkle kirke, der består af skib og kor bliver udbygget med tårn, kapel, sideskib, våbenhus og gravkapel. Kirkens indre skifter også karakter og retter sig ind efter tidernes skiftende moder. Læs mere om kirkens bygnings- og inventarhistorie her eller i den lille brochure, der kan købes i kirken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1627 bygger Christian IV Valdemars slot til sin og Kirstine Munks søn grev Christian Valdemar. I 1678 overdrager Christian IV slottet til søhelten Niels Juel, som pris for hans sejre i slaget ved Køge bugt. Slottet og dermed Bregninge kirke, kommer under slægten Juels, senere Juel-Brockdorff, ejerskab.

 

I 1903 vedtages loven om Menighedsråd og i 1940 overgår Bregninge kirke til selveje, styret af et demokratisk ejet menighedsråd, således som kirken ejes og styres i dag.

 

Kirkens historiske tilknytning til Valdemars slot betyder, at slottets ejere stadig er ejere af gravkapellet og at præsterne og personalet ved Bregninge kirke holder gudstjenester og foretager kirkelige handlinger i Valdemars slots kirke.