Bregninge Kirke  
bregninge-kirke4.jpg
bregninge-kirke6.jpg
port.jpg
kirkegaard3.jpg
bregninge-kirke3.jpg
alleen2.jpg
udsigt.jpg
bregninge-kirke5.jpg
aarstal-ombygning.jpg
mur.jpg
bregninge-kirke.jpg
kirkegaard.jpg
kirkegaard2.jpg
bregninge-kirke2.jpg
alleen.jpg
 
 
   
   

Skole for kirke og teologi

     
Det sker
 

23-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

30-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

01-02-2022 kl. 14:00

Foredrag i seniorklubben: AFLYST

 

06-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

13-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

Skole for kirke og teologi har eksisteret siden 1997 og er et samarbejde mellem alle sogne og menighedsråd i hele Svendborg provsti. Skolen tilbyder undervisning i de traditionelle teologiske fag til interesserede fra Sydfyn og øerne. Der arbejdes på et bredt folkekirkeligt grundlag og sammenhængen mellem de teologiske studier og kirkens tro og liv vil til stadighed blive belyst.

 

Skolen støttes økonomisk af menighedsrådene, men der vil også blive egenbetaling for dens elever, ligesom der må påregnes udgifter til bøger og andre materialer.

 

Undervisningen foregår på to niveauer. Det 1-årige grundkursus er en generel indføring i de kristne grundbegreber. Det 5-årige kursus er tænkt som en helhed.

 

Herudover tilbydes en række temadage bestående af foredrag, debat og evt. studiekredse om aktuelle kirkelige og teologiske emner.