Bregninge Kirke  
port.jpg
alleen.jpg
bregninge-kirke3.jpg
kirkegaard2.jpg
mur.jpg
bregninge-kirke4.jpg
kirkegaard.jpg
bregninge-kirke5.jpg
alleen2.jpg
aarstal-ombygning.jpg
bregninge-kirke2.jpg
kirkegaard3.jpg
udsigt.jpg
bregninge-kirke.jpg
bregninge-kirke6.jpg
 
 
   
   

Skole for kirke og teologi

     
Det sker
 

26-09-2021 kl. 11:30

Gudstjeneste ved Rebecca Aagaard Poulsen

 

03-10-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste ved Mai Bjerregaard Andersen

 

10-10-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

17-10-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

24-10-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

Skole for kirke og teologi har eksisteret siden 1997 og er et samarbejde mellem alle sogne og menighedsråd i hele Svendborg provsti. Skolen tilbyder undervisning i de traditionelle teologiske fag til interesserede fra Sydfyn og øerne. Der arbejdes på et bredt folkekirkeligt grundlag og sammenhængen mellem de teologiske studier og kirkens tro og liv vil til stadighed blive belyst.

 

Skolen støttes økonomisk af menighedsrådene, men der vil også blive egenbetaling for dens elever, ligesom der må påregnes udgifter til bøger og andre materialer.

 

Undervisningen foregår på to niveauer. Det 1-årige grundkursus er en generel indføring i de kristne grundbegreber. Det 5-årige kursus er tænkt som en helhed.

 

Herudover tilbydes en række temadage bestående af foredrag, debat og evt. studiekredse om aktuelle kirkelige og teologiske emner.

 
Aktuelt

Alter

 

Julegudstjeneste 2020

Online-gudstjenesten kan ses fra 24. december 2020 kl. 10.00 og fremad.

 

26. marts 2017

Besked fra kirkegårdens personale

Vedtægter for "Gravsted i plæne med mindeplade"


10. maj 2016

Rådyr på kirkegården

Det er ærgerligt at opdage, at blomsterne på gravstedet er blevet spist. Se listen over blomster som rådyr ikke spiser