Bregninge Kirke  
kirkegaard.jpg
bregninge-kirke6.jpg
alleen.jpg
bregninge-kirke.jpg
bregninge-kirke4.jpg
bregninge-kirke2.jpg
kirkegaard3.jpg
kirkegaard2.jpg
port.jpg
bregninge-kirke5.jpg
aarstal-ombygning.jpg
udsigt.jpg
mur.jpg
alleen2.jpg
bregninge-kirke3.jpg
 
 
   
   

Udmeldelse af Folkekirken

     
Det sker
 

25-10-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke ved Per Aas Christensen

 

Udmeldelse af Folkekirken sker ved henvendelse til kirkekontoret eller præsten i det sogn, hvor man bor. Dåbsattest skal så vidt muligt medbringes. Man vil så få udstedt en ny dåbsattest med påtegning om udtrædelsen.

 

Kirkekontoret giver meddelelse til folkeregisteret om udmeldelsen hvorved også skattevæsenet underrettes om, at den udmeldte ikke mere skal betale kirkeskat. Ved udmeldelse mister man naturligt nok retten til at stemme til og at blive valgt til menighedsråd.

 

Ingen præst har pligt til at medvirke ved begravelse af ikke-medlemmer, ved vielse er det et krav, at mindst den ene part er medlem af Folkekirken.

 
Aktuelt

26. marts 2017

Besked fra kirkegårdens personale

Vedtægter for "Gravsted i plæne med mindeplade"


10. maj 2016

Rådyr på kirkegården

Det er ærgerligt at opdage, at blomsterne på gravstedet er blevet spist. Se listen over blomster som rådyr ikke spiser