Bregninge Kirke  
alleen.jpg
bregninge-kirke.jpg
bregninge-kirke3.jpg
bregninge-kirke2.jpg
kirkegaard.jpg
bregninge-kirke4.jpg
kirkegaard3.jpg
bregninge-kirke5.jpg
aarstal-ombygning.jpg
bregninge-kirke6.jpg
udsigt.jpg
port.jpg
alleen2.jpg
mur.jpg
kirkegaard2.jpg
 
 
   
   

Indmeldelse i Folkekirken

     
Det sker
 

25-10-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke ved Per Aas Christensen

 

Indmeldelse i Folkekirken: Ved barne- eller voksendåb i Folkekirken bliver den døbte dermed også medlem af Folkekirken. Man kan ikke blive medlem af Folkekirken uden at være døbt. Voksne, som ønsker at blive døbt, skal forud for dåben deltage i en form for dåbsforberedelse efter aftale med den præst, som skal foretage dåben.

 

Allerede døbte, hvad enten dåben er sket i Folkekirken eller i en anden kristen kirke, kan blive optaget i Folkekirken ved henvendelse til en præst. Hvis man er døbt i udlandet, bliver man - hvis dåben har fundet sted i en evangelisk-luthersk kirke - automatisk medlem af Folkekirken ved at flytte til Danmark, med mindre man anmelder at ville stå udenfor. Andre tilflyttede kan blive medlem efter samme regler som ikke-medlemmer, der er født i Danmark.

 

Unge, som er døbt udenfor Folkekirken og som lader sig konfirmere i Folkekirken, bliver derved medlem af Folkekirken. Kun medlemmer af Folkekirken betaler kirkeskat, som opkræves sammen med skatter til stat og kommune.

 
Aktuelt

26. marts 2017

Besked fra kirkegårdens personale

Vedtægter for "Gravsted i plæne med mindeplade"


10. maj 2016

Rådyr på kirkegården

Det er ærgerligt at opdage, at blomsterne på gravstedet er blevet spist. Se listen over blomster som rådyr ikke spiser