Bregninge Kirke  
mur.jpg
kirkegaard2.jpg
kirkegaard3.jpg
udsigt.jpg
alleen2.jpg
aarstal-ombygning.jpg
bregninge-kirke.jpg
bregninge-kirke3.jpg
port.jpg
bregninge-kirke4.jpg
alleen.jpg
bregninge-kirke6.jpg
bregninge-kirke5.jpg
kirkegaard.jpg
bregninge-kirke2.jpg
 
 
   
   

Vielse

     
Det sker
 

25-10-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke ved Per Aas Christensen

 

Vielse: Dato og tidspunkt for bryllup aftales med præsten.

 

Prøvelsesattest samt brudeparrets dåbsattester afleveres til kirkekontoret. Prøvelsesattesten, som ikke må være ældre end fire måneder, fås ved henvendelse til den kommune, hvori bruden har bopæl.

 

Præsten, som skal forestå vielsen, henvender sig til brudeparret om samtale. Der skal være to vidner til stede ved vielsen og disse opføres i kirkebogen med navn og adresse.

 

Ved kirkelig vielse skal mindst den ene part være medlem af folkekirken.

 

Beboere i Bregninge sogn eller andre, der har særlig tilknytning til sognet kan blive viet i Valdemars slots kirke af Bregninge kirkes præster. Har man ikke dette tilhørsforhold til Bregninge sogn kan man benytte kirken mod et mindre vederlag.

 

Kontakt præsterne ved Bregninge kirke derom. Der gælder samme regler for prøvelsesattester og medlemskab som ovenfor nævnt.

 
Aktuelt

26. marts 2017

Besked fra kirkegårdens personale

Vedtægter for "Gravsted i plæne med mindeplade"


10. maj 2016

Rådyr på kirkegården

Det er ærgerligt at opdage, at blomsterne på gravstedet er blevet spist. Se listen over blomster som rådyr ikke spiser