Bregninge Kirke  
bregninge-kirke4.jpg
bregninge-kirke2.jpg
kirkegaard3.jpg
kirkegaard2.jpg
bregninge-kirke5.jpg
alleen2.jpg
port.jpg
mur.jpg
aarstal-ombygning.jpg
alleen.jpg
bregninge-kirke.jpg
udsigt.jpg
kirkegaard.jpg
bregninge-kirke3.jpg
bregninge-kirke6.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

23-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

30-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

01-02-2022 kl. 14:00

Foredrag i seniorklubben: AFLYST

 

06-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

13-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

Tilbage til liste

05-06-2016 kl. 10:00

Menighedsmøde

 

Velkommen til årets orienteringsmøde. Poul og jeg vil fortælle lidt om, hvad menigheds- rådet har beskæftiget sig med siden sidste års møde i 2015.

Der er i perioden kommet tre kirkeblade, hvor en del er blevet omtalt. Ligesom man på hjemmesiden har kunnet holde sig orienteret.

Men i en gennemgang af referaterne fra rådets månedlige møder kan vi finde andre emner, der har været behandlet, er blevet vedtaget   -  eller blot været talt om.

F. eks har alle provstiets kirker, sognehuse og præstegårde fået et grundigt energieftersyn af dygtige ingeniører fra Statens Energitjeneste.

 

Efterfølgende fik vi tilsendt nogle flotte rapporter, der viser, hvor vi med fordel kan foretage ændringer, til gavn for vores egen økonomi  - men som også har samfundsmæssig  betydning.

Vi besluttede at gennemføre de anbefalinger, hvor udgifterne vil være tjent ind på under 10 år.

Det vil være at udskifte elpærerne i alle lampe- steder med LED-pærer, at få lavet nye skunk-lemme og isolering af nogle rør i præstegården. En isolering af væggene i sognehuset overvejes.

Det helt store -  og dyre projekt, nemlig at få nyt gasvarmeanlæg i kirken vil kræve lang tids forberedelse, med byggetilladelse, hjemtagning af lån etc. 

Det vil blive drøftet på synet i august. Der er ikke nogen tvivl om at det vil give store besparelser  -  det er nemlig rigtig, rigtig  dyrt med den nuværende el-opvarmning af kirken.

 

På synet vil vi også se på, hvornår bygningen af et handicaptoilet kan påbegyndes. Det er også et ret stort projekt.  

 

Højtaleranlæg.  Vi håber, menigheden har bemærket det nye højtaleanlæg og teleslynge, der er installeret i kirken for et par måneder siden. Det gamle anlæg var slidt og svigtede alt for tit til stor gene for kirkegængerne -  og til endnu større ærgrelse for kirketjeneren.

Kirkekaffen  Kirkekaffen, som den hidtil er foregået, ophører.  Fra kaffe og småkager den første søndag i hver måned, vælger vi nu at markere særlige dage i kirkeåret, hvor der vil blive budt på andre traktementer end kaffe  -  første gang bliver ved høstgudstjenesten en søndag i eftersommeren.

Kirkegården  Det er almindelig kendt at de danske kirkegårde ændrer udseende i vore dage på grund af nye og anderledes begravelsesskikke  -  sådan opleves  det også her i Bregninge

Men det er vigtigt for menighedsrådet -  og for personalet - at kirkegården altid er velholdt  -  og giver så grønt et indtryk om muligt. Derfor sås der græs, hvor der bliver nedlagt et gravsted eller på andre grå og ”kedelige” pletter. 

Vi har et dygtigt personale, der bestræber sig på at vedligeholde kirkegården så godt som muligt. De arbejder efter et system, der gør det muligt at nå over hele området i løbet af en uge.

Men vi kender jo alle fra vores egen hverdag, hvordan planerne kan væltes, når der kommer andre uventede opgaver.

Det sker også af og til på kirkegården og derfor kan det forekomme at gravstedsejerne kommer til deres gravsted og ikke finder det helt i orden. Graverne beklager, når det sker.

Rådyrene kan, især om foråret, være til stor ærgrelse for mange, når de nyplantede blomster bliver ædt. - Derfor har graverne lavet en liste over planter, som dyrene ikke æder.       Listen udleveres gerne  -  eller kan ses på hjemmesiden.

Livet omkring Bregninge kirke foregår stille og roligt. Vi har en dejlig kernemenighed, som trofast møder op til højmesserne  -  og et personale, der hver især på bedste vis gør hver eneste søndags- gudstjeneste til en oplevelse.

Jeg kan ikke slutte denne beretning uden at omtale det kommende MENIGHEDSRÅDVALG!

Tirsdag den 15. november, skal der vælges nye menighedsråd i samtlige danske sogne.

Her i Bregninge regner vi bestemt med at afholde fredsvalg, eller såkaldt aftalevalg.

Bregninge menighedsråd består af 8 valgte medlemmer plus de to præster. Vi ved allerede nu, at vi får brug for tre nye medlemmer i rådet -  og dertil 3-4 personer på en stedfortræderliste.

Kravene til de nye rådsmedlemmer er enkle:

1.   En ægte interesse for folkekirken generelt  -  og for Bregninge kirke især.

2.   Tid og vilje til at afsætte en aften hver måned til menighedsrådsmødet.

3.   Adgang til en computer, hvor man kan holde sig orienteret om mails og meddelelser fra andre kirkelige instanser.

4.   Ind imellem er der brug for at give en praktisk hånd med ved særlige arrangementer.

5. Men først og sidst  -  at deltage i højmessen i din kirke så tit som muligt, dvs. at bakke præsterne op i deres forkyndelse -  det er det allervigtigste punkt  -  og det bedste!

TIRSDAG DEN 13.SEPTEMBER afholdes   opstillingsmøder i hele landet. Her i sognet finder mødet sted i sognehuset i Troense. Vi håber at se rigtig mange interesserede, der har lyst til at høre mere om menighedsrådets  arbejde  -  og måske gøre en indsats.

Jeg vil gerne opfordre jer til at opstille og lade sig vælge til en periode eller to. Det er spændende og meget givende at være medlem af Bregninge Menighedsråd!

 

Hermed ordet til Poul, der vil fortælle lidt om økonomien i sognet.  Er der spørgsmål til rådsmedlemmer er I selvfølgelig velkommen.