Bregninge Kirke  
bregninge-kirke5.jpg
bregninge-kirke6.jpg
bregninge-kirke4.jpg
kirkegaard2.jpg
aarstal-ombygning.jpg
udsigt.jpg
bregninge-kirke.jpg
alleen.jpg
kirkegaard3.jpg
bregninge-kirke3.jpg
bregninge-kirke2.jpg
kirkegaard.jpg
alleen2.jpg
mur.jpg
port.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

17-10-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

24-10-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

07-11-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

14-11-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

14-11-2021 kl. 19:30

Koncert med klassisk Guitarist Carsten Pedersen. Der er gratis adgang til koncerten

 

Tilbage til liste

15-03-2016 kl. 12:45

Referat af menighedsrådsmøde 9. februar

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE

 

TIRSDAG D. 9. FEBRUAR 2016

 

 

 

AFBUD: PL - EW

 

 

1. Godkendelse af referat af møde 12. januar 2016

 

Referatet blev godkendt

 

 

2. Personale (hverdagskirkesangeren)

 

NK orienterede – sagen udsættes til næste møde

 

 

3. Nedlæggelse af gravsteder ved manglende betaling

 

BK orienterede – sagen tages op på næste møde

 

 

4. Udkast til årsregnskab 2015

 

BR fremlagde udkast til årsregnskab for 2015

 

 

5. Revisionsprotokollat vedr. beholdningseftersyn 30. november 2015

 

Protokollatet blev taget til efterretning

 

 

6. Nyt fra udvalgene

 

KW orienterede fra Seniorklubudvalget

 

BK orienterede om møde vedr. sorggrupper i Svendborg Provsti

 

 

7. Indgået post

 

BK fremlagde diverse post

 

 

8. EVT.

 

BK takkede Bodil Kildegaard for lang og tro indsats i menighedsrådet

 

 

 
Aktuelt

Alter

 

Julegudstjeneste 2020

Online-gudstjenesten kan ses fra 24. december 2020 kl. 10.00 og fremad.

 

26. marts 2017

Besked fra kirkegårdens personale

Vedtægter for "Gravsted i plæne med mindeplade"


10. maj 2016

Rådyr på kirkegården

Det er ærgerligt at opdage, at blomsterne på gravstedet er blevet spist. Se listen over blomster som rådyr ikke spiser