Bregninge Kirke  
kirkegaard3.jpg
port.jpg
bregninge-kirke2.jpg
kirkegaard.jpg
bregninge-kirke5.jpg
kirkegaard2.jpg
bregninge-kirke4.jpg
mur.jpg
bregninge-kirke6.jpg
alleen2.jpg
alleen.jpg
bregninge-kirke.jpg
aarstal-ombygning.jpg
udsigt.jpg
bregninge-kirke3.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

31-05-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke - PAC - Max. 45 deltagere

 

01-06-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke - PAC - Max. 45 deltagere

 

07-06-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke - PAC - Max. 45 deltagere

 

14-06-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke - PAC - Max. 45 deltagere

 

21-06-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke - PAC - Max. 45 deltagere

 

Tilbage til liste

15-03-2016 kl. 12:45

Referat af menighedsrådsmøde 9. februar

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE

 

TIRSDAG D. 9. FEBRUAR 2016

 

 

 

AFBUD: PL - EW

 

 

1. Godkendelse af referat af møde 12. januar 2016

 

Referatet blev godkendt

 

 

2. Personale (hverdagskirkesangeren)

 

NK orienterede – sagen udsættes til næste møde

 

 

3. Nedlæggelse af gravsteder ved manglende betaling

 

BK orienterede – sagen tages op på næste møde

 

 

4. Udkast til årsregnskab 2015

 

BR fremlagde udkast til årsregnskab for 2015

 

 

5. Revisionsprotokollat vedr. beholdningseftersyn 30. november 2015

 

Protokollatet blev taget til efterretning

 

 

6. Nyt fra udvalgene

 

KW orienterede fra Seniorklubudvalget

 

BK orienterede om møde vedr. sorggrupper i Svendborg Provsti

 

 

7. Indgået post

 

BK fremlagde diverse post

 

 

8. EVT.

 

BK takkede Bodil Kildegaard for lang og tro indsats i menighedsrådet

 

 

 
Aktuelt

26. marts 2017

Besked fra kirkegårdens personale

Vedtægter for "Gravsted i plæne med mindeplade"


10. maj 2016

Rådyr på kirkegården

Det er ærgerligt at opdage, at blomsterne på gravstedet er blevet spist. Se listen over blomster som rådyr ikke spiser