Bregninge Kirke  
udsigt.jpg
bregninge-kirke5.jpg
port.jpg
kirkegaard.jpg
kirkegaard2.jpg
mur.jpg
bregninge-kirke6.jpg
kirkegaard3.jpg
alleen.jpg
aarstal-ombygning.jpg
bregninge-kirke.jpg
bregninge-kirke4.jpg
bregninge-kirke2.jpg
alleen2.jpg
bregninge-kirke3.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

23-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

30-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

01-02-2022 kl. 14:00

Foredrag i seniorklubben: AFLYST

 

06-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

13-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

Tilbage til liste

15-03-2016 kl. 12:45

Referat af menighedsrådsmøde 9. februar

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE

 

TIRSDAG D. 9. FEBRUAR 2016

 

 

 

AFBUD: PL - EW

 

 

1. Godkendelse af referat af møde 12. januar 2016

 

Referatet blev godkendt

 

 

2. Personale (hverdagskirkesangeren)

 

NK orienterede – sagen udsættes til næste møde

 

 

3. Nedlæggelse af gravsteder ved manglende betaling

 

BK orienterede – sagen tages op på næste møde

 

 

4. Udkast til årsregnskab 2015

 

BR fremlagde udkast til årsregnskab for 2015

 

 

5. Revisionsprotokollat vedr. beholdningseftersyn 30. november 2015

 

Protokollatet blev taget til efterretning

 

 

6. Nyt fra udvalgene

 

KW orienterede fra Seniorklubudvalget

 

BK orienterede om møde vedr. sorggrupper i Svendborg Provsti

 

 

7. Indgået post

 

BK fremlagde diverse post

 

 

8. EVT.

 

BK takkede Bodil Kildegaard for lang og tro indsats i menighedsrådet