Bregninge Kirke  
mur.jpg
kirkegaard2.jpg
alleen.jpg
bregninge-kirke4.jpg
kirkegaard3.jpg
bregninge-kirke3.jpg
bregninge-kirke2.jpg
alleen2.jpg
bregninge-kirke5.jpg
udsigt.jpg
bregninge-kirke6.jpg
port.jpg
bregninge-kirke.jpg
aarstal-ombygning.jpg
kirkegaard.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

17-10-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

24-10-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

07-11-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

14-11-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

14-11-2021 kl. 19:30

Koncert med klassisk Guitarist Carsten Pedersen. Der er gratis adgang til koncerten

 

Tilbage til liste

09-02-2016 kl. 12:45

Referat af menighedsrådsmøde 12. januar

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE

 

TIRSDAG D. 12. JANUAR 2016

 

 

 

AFBUD: EW

 

 

1. Godkendelse af referater af møder 24. november 2015

 

Referaterne blev godkendt

 

 

2. PUs godkendelse af regnskab 2014

 

Rådet tog Pus godkendelse af regnskab af 2014 til efterretning

 

 

3. Drøftelse af energigennemgange (er udsendt)

 

MR drøftede de udarbejdede energigennemgange – tages op på det kommende syn

 

 

4. Tyveri (udendørs lamper) i Præstegården

 

BK orienterede – der opsættes nye lamper og fotocelle

 

 

5. Reparation af kirkens kimeanlæg

 

Kimeanlægget repareres snarest

 

Kirketjeneren fremviste nye lysestager til bænkene (afventer årets resultat)

 

 

6. Personalet (hverdagskirkesangeren)

 

CS indkalder Johnny Sten og Niels Koll til et møde snarest muligt

Sagen tages op på næste møde

 

7. Nyt fra udvalgene

 

PL orienterede fra seniorklubudvalget

 

 

8. Indgået post

 

BK fremlagde diverse post

 

 

 

9. Mødedatoer 2016

 

Se bilag – menighedsmøde: søndag den 5. juni efter gudstjenesten

 

 

10. EVT.

 

Intet

 

 

 
Aktuelt

Alter

 

Julegudstjeneste 2020

Online-gudstjenesten kan ses fra 24. december 2020 kl. 10.00 og fremad.

 

26. marts 2017

Besked fra kirkegårdens personale

Vedtægter for "Gravsted i plæne med mindeplade"


10. maj 2016

Rådyr på kirkegården

Det er ærgerligt at opdage, at blomsterne på gravstedet er blevet spist. Se listen over blomster som rådyr ikke spiser