Bregninge Kirke  
bregninge-kirke4.jpg
bregninge-kirke2.jpg
bregninge-kirke3.jpg
mur.jpg
bregninge-kirke.jpg
kirkegaard3.jpg
alleen2.jpg
bregninge-kirke6.jpg
kirkegaard2.jpg
kirkegaard.jpg
bregninge-kirke5.jpg
alleen.jpg
aarstal-ombygning.jpg
udsigt.jpg
port.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

12-07-2020 kl. 09:30

Gudstjeneste i Bregninge kirke - Johanne Sloth

 

19-07-2020 kl. 09:30

Gudstjeneste i Bregninge kirke - Johanne Sloth

 

26-07-2020 kl. 11:30

Gudstjeneste i Bregninge kirke - Mai Bjerregaard Andersen

 

02-08-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke ved Per Aas Christensen

 

09-08-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke ved Per Aas Christensen

 

Tilbage til liste

12-01-2016 kl. 12:45

Referat af menighedsrådsmøde 24. november

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE

 

TIRSDAG D. 24. NOVEMBER 2015

 

 

 

Formanden åbnede mødet med at bede alle rejse sig, hvorefter hun udtalte: Æret Være Elinor Hertz minde (EH døde den 15. november)

 

I stedet for EH mødte Ove Nejrup

 

 

AFBUD: LN

 

Konstituerende møde

 

 

1. Godkendelse af referat af møde 20. oktober

 

Referatet blev godkendt

 

 

2. Valg af formand

 

Birgit Kjær blev valgt

 

 

3. Valg af næstformand

 

Karen Veber blev valgt

 

 

4. Valg af Kirkeværge

 

Erik Witten blev valgt

 

 

5. Valg af kontaktperson

 

Carsten Sønnichsen blev valgt

 

 

6. Valg af kasserer

 

Poul Laursen blev valgt

 

 

7. Valg af underskriftsberettiget

 

Carsten Sønnichsen blev valgt

8. Valg af sekretær

 

Per Aas Christensen blev valgt

 

 

9. Valg af bygningssagkyndig

 

Arkitekt Anders Hulgaard blev valgt

 

 

 

Ordinært møde:

 

   

 

1. Personalenyt (CS)

 

CS orienterede om de nye kontrakter med kirkegårdens personale

 

 

2. Levende lys i kirkebænkene

 

Udsættes til næste møde

 

 

3. Forsømte gravsteder?

 

Rådet foretog en generel drøftelse

 

 

4. Reklame i Tåsingehallen?

 

Rådet vedtog ikke at benytte tilbuddet fra Tåsingehallen

 

 

5. Nyt fra udvalgene

 

BK orienterede fra Seniorklubben - Bel Canto koret medvirker ved julemødet den 1. december

 

PL foreslog vin/kage ved ”kirkekaffen” 1. s. i advent (vedtaget)

 

BK orienterede om energigennemgangen af kirke/præstegård og sognehus

 

Ove Nielsen indtræder i ”Bede-lauget”

 

 

6. Indgået post

 

BK fremlagde diverse indgået post

 

 

 

 

7. EVT:

 

CS orienterede om folk i arbejdsprøvning på kirkegården

 

PL takkede for godt samarbejde og uddelte en lille gave til rådets kvindelige medlemmer

 

BK takkede også for godt samarbejde  

 

 

Næste møde:   12. januar

 

 

 

 

 

 
Aktuelt

26. marts 2017

Besked fra kirkegårdens personale

Vedtægter for "Gravsted i plæne med mindeplade"


10. maj 2016

Rådyr på kirkegården

Det er ærgerligt at opdage, at blomsterne på gravstedet er blevet spist. Se listen over blomster som rådyr ikke spiser