Bregninge Kirke  
alleen2.jpg
bregninge-kirke4.jpg
alleen.jpg
bregninge-kirke2.jpg
aarstal-ombygning.jpg
udsigt.jpg
mur.jpg
bregninge-kirke.jpg
kirkegaard.jpg
kirkegaard2.jpg
port.jpg
bregninge-kirke3.jpg
kirkegaard3.jpg
bregninge-kirke5.jpg
bregninge-kirke6.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

17-10-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

24-10-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

07-11-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

14-11-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

14-11-2021 kl. 19:30

Koncert med klassisk Guitarist Carsten Pedersen. Der er gratis adgang til koncerten

 

Tilbage til liste

15-09-2000 kl. 19:00

Referat af menighedsrådsmøde 15. septmber 2015

Afbud: PL,EH,PAC,LN

 

1. Referatsgodkendelse: Godkendt

 

2. Revisionsgodkendelse for 2014: Udsat til næste møde den 20. oktober 2015

 

3. Nedsættelse af udvalg til registrering af gravminder:

    KLA,PAC,EW,IH,CS

 

4. Nye bænke til kirkegården?

    Drøftede nye bænke contra eksisterende. Endnu ingen beslutning,

 

5. Handicaptoilet og depothus:

    EW undersøger pris på ombygning af herretoilettet til handicaptoilet

     Depotrum drøftes på et senere møde

 

6. Nyt fra udvalgene:

    Godt møde i seniorklubben

    Der nedsættes et energiudvalg bestående af PL.EW,BK

 

7. Indgået post:

    Der holdes budgetsamrådsmøde i Fredens kirkes Mr. lokaler den 21. sept. 2015 kl. 19.00

 

8. EVT.:

    Ønske om forbedring af teleslyngen i kirken (HH går videre med sagen)

    Der ønskes nye lyseholdere i kirken

    Når/hvis alarmen går er CS første mand på stedet. HH er nummer to.

 
Aktuelt

Alter

 

Julegudstjeneste 2020

Online-gudstjenesten kan ses fra 24. december 2020 kl. 10.00 og fremad.

 

26. marts 2017

Besked fra kirkegårdens personale

Vedtægter for "Gravsted i plæne med mindeplade"


10. maj 2016

Rådyr på kirkegården

Det er ærgerligt at opdage, at blomsterne på gravstedet er blevet spist. Se listen over blomster som rådyr ikke spiser