Bregninge Kirke  
bregninge-kirke5.jpg
bregninge-kirke3.jpg
bregninge-kirke6.jpg
bregninge-kirke2.jpg
mur.jpg
alleen2.jpg
aarstal-ombygning.jpg
kirkegaard.jpg
port.jpg
udsigt.jpg
bregninge-kirke4.jpg
bregninge-kirke.jpg
kirkegaard2.jpg
alleen.jpg
kirkegaard3.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

23-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

30-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

01-02-2022 kl. 14:00

Foredrag i seniorklubben: AFLYST

 

06-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

13-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

Tilbage til liste

11-08-2000 kl. 19:00

Referat af menighedsrådsmøde

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE

 

TIRSDAG D. 11. AUGUST 2015

 

AFBUD: CS – BKG – LN - EH

 

 

Man tilføjede dagsordenen et punkt 2 A: Ind- og Udgangsbøn

 

 

1. Godkendelse af referat fra møde 30. juni

 

Referatet blev godkendt

 

 

2. Kvartalsrapport

 

BR fremlagde rapport for 2. kvartal 2015 (alt forløber normalt)

 

 

2 A. Ind- og Udgangsbøn

 

Fra 1. oktober benyttes Seidelins ind- og ud-gangsbønner

 

 

3. Manglende betaling for vedligeholdelse af gravsteder??

 

Rådet drøftede problematikken – man fortsætter med de normale procedurer

 

 

4. Studieturen den 29. august

 

Plan udsendes snarest

 

 

5. Nyt fra udvalgene

 

PL orienterede fra Seniorklubudvalget, herunder årets udflugt

 

Rådet drøftede årets menighedsmøde – godt møde med ca. 25 deltagere

 

NK orienterede om koncert den 30. august kl. 16.00 med Torsten Borre +

koncert den 21. november + korværk til februar 2016. Mere information

i løbet af de kommende måneder!

 

 

6. Indgået post

 

BK fremlagde diverse post – herunder invitation til budgetsamråd den 24. august

 

 

 

7. EVT.

 

Kirketjeneren orienterede om henvendelser vedr. handicaptoilet ved kirken (sagen tages op på det kommende syn)