Bregninge Kirke  
kirkegaard3.jpg
bregninge-kirke6.jpg
bregninge-kirke2.jpg
aarstal-ombygning.jpg
udsigt.jpg
alleen2.jpg
mur.jpg
kirkegaard.jpg
bregninge-kirke3.jpg
bregninge-kirke4.jpg
kirkegaard2.jpg
port.jpg
bregninge-kirke5.jpg
alleen.jpg
bregninge-kirke.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

07-06-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke - PAC - Max. 45 deltagere

 

14-06-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke - PAC - Max. 45 deltagere

 

21-06-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke - PAC - Max. 45 deltagere

 

28-06-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke - PAC - Max. 45 deltagere

 

Tilbage til liste

11-08-2000 kl. 19:00

Referat af menighedsrådsmøde

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE

 

TIRSDAG D. 11. AUGUST 2015

 

AFBUD: CS – BKG – LN - EH

 

 

Man tilføjede dagsordenen et punkt 2 A: Ind- og Udgangsbøn

 

 

1. Godkendelse af referat fra møde 30. juni

 

Referatet blev godkendt

 

 

2. Kvartalsrapport

 

BR fremlagde rapport for 2. kvartal 2015 (alt forløber normalt)

 

 

2 A. Ind- og Udgangsbøn

 

Fra 1. oktober benyttes Seidelins ind- og ud-gangsbønner

 

 

3. Manglende betaling for vedligeholdelse af gravsteder??

 

Rådet drøftede problematikken – man fortsætter med de normale procedurer

 

 

4. Studieturen den 29. august

 

Plan udsendes snarest

 

 

5. Nyt fra udvalgene

 

PL orienterede fra Seniorklubudvalget, herunder årets udflugt

 

Rådet drøftede årets menighedsmøde – godt møde med ca. 25 deltagere

 

NK orienterede om koncert den 30. august kl. 16.00 med Torsten Borre +

koncert den 21. november + korværk til februar 2016. Mere information

i løbet af de kommende måneder!

 

 

6. Indgået post

 

BK fremlagde diverse post – herunder invitation til budgetsamråd den 24. august

 

 

 

7. EVT.

 

Kirketjeneren orienterede om henvendelser vedr. handicaptoilet ved kirken (sagen tages op på det kommende syn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aktuelt

26. marts 2017

Besked fra kirkegårdens personale

Vedtægter for "Gravsted i plæne med mindeplade"


10. maj 2016

Rådyr på kirkegården

Det er ærgerligt at opdage, at blomsterne på gravstedet er blevet spist. Se listen over blomster som rådyr ikke spiser