Bregninge Kirke  
kirkegaard2.jpg
aarstal-ombygning.jpg
bregninge-kirke4.jpg
bregninge-kirke3.jpg
alleen2.jpg
bregninge-kirke6.jpg
bregninge-kirke2.jpg
port.jpg
kirkegaard.jpg
bregninge-kirke5.jpg
bregninge-kirke.jpg
udsigt.jpg
kirkegaard3.jpg
mur.jpg
alleen.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

12-07-2020 kl. 09:30

Gudstjeneste i Bregninge kirke - Johanne Sloth

 

19-07-2020 kl. 09:30

Gudstjeneste i Bregninge kirke - Johanne Sloth

 

26-07-2020 kl. 11:30

Gudstjeneste i Bregninge kirke - Mai Bjerregaard Andersen

 

02-08-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke ved Per Aas Christensen

 

09-08-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke ved Per Aas Christensen

 

Tilbage til liste

30-06-2000 kl. 19:00

Referat af menighedsrådsmøde

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE

 

TIRSDAG D. 30. JUNI 2015

 

 

AFBUD: EW – BKG – PL - EH

 

 

1. Godkendelse af referat fra møde 26. maj

 

Referatet blev godkendt

 

2. Budgetbidrag 2016 og beholdningseftersyn

 

BK orienterede om beholdningseftersyn 14. november 2014

BK orienterede om budgetbidrag for 2016 – Rådet godkendte: Bregninge sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22118013, Budget 2016, Bidrag afleveret d. 11-06-2015 23:10

 

3. Sognemøde 12. juli

 

Rådet drøftede arrangementet den 12. juli

 

 

4. Materiale til større børn i kirken

 

Rådet indkøber 2 eksemplarer af Menneskesønnen, Peter Madsen + 2 eksemplarer af ”Manga-Messias”

 

 

5. Personaleforhold (Graver og Kirketjenerstillingerne)

 

CS orienterede om medarbejder i jobtræning hos kirketjenerenudgifter i forbindelse med den nye stillingsstruktur for graver, kirketjener og gravermedhjælper (se punkt 3 - maj 2015) kan indeholdes i budget 2016, hvorfor man ikke behøver ansøge PU. CS udarbejder nye ansættelseskontrakter gældende fra 1. september.

 

 

6. Nyt fra udvalgene (årets udflugt)

 

BK orienterede fra Seniorklubudvalget (god udflugt den 3. juni)

PAC fremlagde skitse for studieturen den 29. august

 

 

7. Indgået post

 

BK fremlagde diverse post – herunder om den nye skole-kirketjeneste på Midt-Syd-Fyn

(se ny hjemmeside www.symf.dk)

 

 

8. EVT.

 

Intet

 
Aktuelt

26. marts 2017

Besked fra kirkegårdens personale

Vedtægter for "Gravsted i plæne med mindeplade"


10. maj 2016

Rådyr på kirkegården

Det er ærgerligt at opdage, at blomsterne på gravstedet er blevet spist. Se listen over blomster som rådyr ikke spiser