Bregninge Kirke  
aarstal-ombygning.jpg
bregninge-kirke2.jpg
port.jpg
udsigt.jpg
bregninge-kirke6.jpg
bregninge-kirke3.jpg
bregninge-kirke.jpg
kirkegaard2.jpg
bregninge-kirke4.jpg
kirkegaard.jpg
alleen2.jpg
alleen.jpg
bregninge-kirke5.jpg
mur.jpg
kirkegaard3.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

23-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

30-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

01-02-2022 kl. 14:00

Foredrag i seniorklubben: AFLYST

 

06-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

13-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

Tilbage til liste

30-06-2000 kl. 19:00

Referat af menighedsrådsmøde

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE

 

TIRSDAG D. 30. JUNI 2015

 

 

AFBUD: EW – BKG – PL - EH

 

 

1. Godkendelse af referat fra møde 26. maj

 

Referatet blev godkendt

 

2. Budgetbidrag 2016 og beholdningseftersyn

 

BK orienterede om beholdningseftersyn 14. november 2014

BK orienterede om budgetbidrag for 2016 – Rådet godkendte: Bregninge sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22118013, Budget 2016, Bidrag afleveret d. 11-06-2015 23:10

 

3. Sognemøde 12. juli

 

Rådet drøftede arrangementet den 12. juli

 

 

4. Materiale til større børn i kirken

 

Rådet indkøber 2 eksemplarer af Menneskesønnen, Peter Madsen + 2 eksemplarer af ”Manga-Messias”

 

 

5. Personaleforhold (Graver og Kirketjenerstillingerne)

 

CS orienterede om medarbejder i jobtræning hos kirketjenerenudgifter i forbindelse med den nye stillingsstruktur for graver, kirketjener og gravermedhjælper (se punkt 3 - maj 2015) kan indeholdes i budget 2016, hvorfor man ikke behøver ansøge PU. CS udarbejder nye ansættelseskontrakter gældende fra 1. september.

 

 

6. Nyt fra udvalgene (årets udflugt)

 

BK orienterede fra Seniorklubudvalget (god udflugt den 3. juni)

PAC fremlagde skitse for studieturen den 29. august

 

 

7. Indgået post

 

BK fremlagde diverse post – herunder om den nye skole-kirketjeneste på Midt-Syd-Fyn

(se ny hjemmeside www.symf.dk)

 

 

8. EVT.

 

Intet