Bregninge Kirke  
alleen.jpg
alleen2.jpg
port.jpg
udsigt.jpg
mur.jpg
bregninge-kirke2.jpg
kirkegaard3.jpg
bregninge-kirke5.jpg
bregninge-kirke3.jpg
aarstal-ombygning.jpg
bregninge-kirke.jpg
bregninge-kirke6.jpg
bregninge-kirke4.jpg
kirkegaard.jpg
kirkegaard2.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

23-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

30-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

01-02-2022 kl. 14:00

Foredrag i seniorklubben: AFLYST

 

06-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

13-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

Tilbage til liste

26-05-2000 kl. 19:00

Referat af menighedsrådsmøde

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE

 

TIRSDAG D. 26. MAJ 2015

 

 

AFBUD: EH - CS

 

1. Godkendelse af referat fra mødet 21. april

 

Referatet blev godkendt

 

 

2. Kvartalsrapport og budgetbidrag for 2016

 

BR fremlagde kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

 

BR fremlagde budgetbidrag for 2016 (godkendes på næste møde)

 

 

3. Personaleforhold (Graver og Kirketjenerstillingerne)

 

Rådet vedtog en ny stillingsstruktur for graver, kirketjener og gravermedhjælper – se bilag. I forlængelse heraf fremsender rådet ansøgning til PU om accept af de afledte forhøjede lønudgifter.

 

 

4. Styring af anlægsudgifter

 

Rådet vedtog retningslinjer vedr. styring af anlægsudgifter - se bilag

 

 

5. Ny Ind- og Udgangsbøn fra Trinitatissøndag?

 

Rådet vedtog at fortsætte med Kingos ind- og udgangsbønner indtil 1. september

 

 

6. Nyt fra udvalgene

 

PL orienterede fra seniorklubudvalget – herunder udflugt tirsdag den 2. juni

 

BK orienterede om arbejdet med sorggrupper i provstiet

 

BK orienterede om at museet har et eksemplar af den ”forsvundne” gravminderegistrant.

Kopieres og går på omgang i rådet sommeren over.

 

LN orienterede om sognets hjemmeside

 

 

 

7. Indgået post

 

BK fremlagde diverse post

Herunder forespørgsel fra Tåsinge Informationscenter om der kan opsættes banner på Sognehuset. Dette kan rådet ikke tiltræde.

 

 

8. EVT.

 

PL lagde op til en snak om sognemødet den 5. juli. – Flyttes til den 12. juli.

PL efterlyste materiale i kirken til større børn – tages op på næste møde.

 

 

Næste møde: 30. juni

 

 

 

Mvh

 

Birgit Kjær  Formand