Bregninge Kirke  
alleen2.jpg
kirkegaard2.jpg
bregninge-kirke5.jpg
aarstal-ombygning.jpg
bregninge-kirke4.jpg
kirkegaard3.jpg
port.jpg
bregninge-kirke2.jpg
bregninge-kirke6.jpg
kirkegaard.jpg
bregninge-kirke3.jpg
udsigt.jpg
alleen.jpg
bregninge-kirke.jpg
mur.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

23-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

30-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

01-02-2022 kl. 14:00

Foredrag i seniorklubben: AFLYST

 

06-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

13-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

Tilbage til liste

12-07-2000 kl. 11:00

Formand Birgit Kjærs beretning fra menighedsmødet

Velkommen til en kort orientering om arbejdet i Bregninge menighedsråd i det forløbne år.   

Som overskrift kunne jeg også kalde det ”SIDEN SIDST” -  som der står på forsiden af vores kirkeblad.

Bladet udkommer tre gange om året primært med praktisk orientering om, hvad der sker i og omkring Bregninge kirke.                                                  Naturligvis er der først og fremmest gudstjeneste-listen, men også møder i Seniorklubben, vinterens studiekreds og lign. bliver der orienteret om. 

Om foråret bringes den lange liste med konfirman-dernes navne og adresser og i hvert blad nævnes de dåbsbørn, der er blevet døbt i kirken siden sidst.

Problemet med dalende dåbstal, som der visse steder tales om, siges at være et storbyfænomen.

Her i Bregninge kirke kan vi jævnlig glæde os over   små børn, der bæres til dåb  -  og der er yderst sjældent problemer med overdreven fotografering     -   eller anden forstyrrelse af  begivenheden fra kirkefremmede dåbsgæster  -  som de fleste af os har læst om det i lokalavisen!

 

 Men altså  -  SIDEN SIDST!

 I referaterne fra årets menighedsrådsmøder kan jeg bl.a. læse om udarbejdelse af en ny folder med Kirkegårdens vedtægter. Folderen er illustreret med  smukke tegninger af Ernst Rabjerg.                            Den vil blive udleveret til nye gravstedsindehavere. Skulle andre være interesseret kan man hente den  ved henvendelse i graverhuset.

 

På flere møder er der blevet talt en del om at vi gerne ville kunne tilbyde babysalmesang igen. Desværre har det ikke været muligt at finde en person, der har tid og lyst til at forestå aktiviteten, så vi har opgivet tanken; men skulle der findes et menneske i sognet,  der har lyst til dette, håber vi vedkommende vil henvende sig.

 

 

 

 Til lidt større børn er netop blevet indkøbt to bøger – ”Menneskesønnen” og en Manga-tegneserie., som de kan underholde sig med, hvis ikke selve gudstje-nesten kan fange deres interesse. Desuden står der  som altid tegnemapper og små bøger med bibelhi-storier på reolen.     

I et referat omtales SNEDRONNGEN -  H.C.Andersens eventyr, som kirkens organist, Niels Koll m.fl. har dramatiseret. SNEDRONNINGEN blev med stor succes opført i kirken i februar måned. 

Et energi- og lydudvalg er blevet oprettet. Energi-besparelser er et vigtigt område overalt i samfundet. I Bregninge kirke vil vi naturligvis også gerne gøre noget ved dette, hvor det er muligt.

Et andet udvalg har arbejdet med anskaffelse af en ny messehagel, som blev indviet ved juletid.          Den ny messehagel er grøn, som er  trinitatis-tidens farve, den er syet i en meget smuk silke. Præsterne vil bære denne messehagel frem til advent.

Højmessens ind- og udgangsbøn har løbende været drøftet på vores møder.                                                       Det er næsten indlysende at der er delte meninger om, hvilken bøn, vi skal bruge.                               Derfor vælger vi at skifte bønnen ca. hvert halvår.                                                                                                  

Når de nye konfirmander begynder at komme i kirken i september, vil ordene i bønnerne blive mere nutidige, idet vi udskifter gamle Kingo med Anne-Sofie Seidelins ord.  -  Men Kingo vil ganske sikkert komme i brug igen på et tidspunkt!

Renoveringen af området foran præstegården må også nævnes.                                                                  Det gamle sammengroede hegn ud mod Sundbrovej er blevet fjernet og erstattet med en ny bøgehæk, så der nu er udsigt til det smukke hus. Vores dygtige kirkegårdspersonale har stået for renoveringen, som vi dagligt kan glæde os over. I sommerens løb, vil der blive lagt nyt stråtag på udhuset, det vil også højne områdets udseende.                                                        

Til slut er det vigtigt for mig at nævne kirkens dygtige og venlige personalegruppe.                                      Man mærker tydeligt  -  og med glæde at hver og en arbejder i Bregninge kirkes ånd og interesse.                                                           Det gør det nemt  -  og til stor glæde for menigheds-rådet at samarbejde med alle  -  ingen nævnt ingen glemt!