Bregninge Kirke  
mur.jpg
udsigt.jpg
kirkegaard2.jpg
alleen.jpg
bregninge-kirke4.jpg
kirkegaard3.jpg
port.jpg
alleen2.jpg
bregninge-kirke5.jpg
bregninge-kirke6.jpg
bregninge-kirke2.jpg
aarstal-ombygning.jpg
kirkegaard.jpg
bregninge-kirke.jpg
bregninge-kirke3.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

23-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

30-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

01-02-2022 kl. 14:00

Foredrag i seniorklubben: AFLYST

 

06-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

13-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

Tilbage til liste

21-04-2015 kl. 19:00

Referat af menighedsrådsmøde 21. april

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE

 

TIRSDAG D. 21. APRIL 2015

 

AFBUD: PL – LN – EH

 

 

Man tilføjede dagsordenen et punkt 5 A: Nedsættelse af energi- og lyd-udvalg

 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet 17. marts

 

Referatet blev godkendt

 

 

2. Endelig godkendelse af Regnskab for 2014

 

BR forelagde regnskab 2014.

Det endelige årsregnskab for 2014 blev godkendt. - (CVR. Nr. 22118013, regnskab 2014, afleveret 20.03.2015 – kl. 12-03)

 

 

3. Personaleforhold

 

CS orienterede. Der er oprettet kontrakt for gravermedhjælperen – spørgsmålet om ny stillingsstruktur i kirken og på kirkegården tages op på næste møde.  

 

 

4. Styring af anlægsudgifter (se bilag fra PL)

 

BK fremlagde forslag fra PL om fremtidig:         Afholdelse af Udgifter og udgifternes

rapportering

Ud fra denne udarbejdes forslag til vedtagelse på næste møde (PL-BK-EW-PAC)

 

 

5. Tilbud på ”opgradering” af kimeanlæg

 

Kirketjeneren orienterede om tilbud fra Thubalka – sagen tages op på det kommende syn

 

 

5 A: Nedsættelse af energi- og lyd-udvalg

 

Man nedsatte et udvalg bestående af: BKG – EW – PL?

 

 

6. Nyt fra udvalgene

 

BK orienterede fra Seniorklubudvalget

BK orienterede fra det Indledende Budgetsamråd

BK og IH orienterede fra inspirationsdagen den 18. april i Odense

 

7. Indgået post

 

BK fremlagde diverse indgået post

 

 

8. EVT

 

IH orienterede om arbejdet med sorggrupper i provstiet