Bregninge Kirke  
bregninge-kirke2.jpg
udsigt.jpg
kirkegaard.jpg
alleen2.jpg
bregninge-kirke4.jpg
bregninge-kirke3.jpg
port.jpg
bregninge-kirke.jpg
kirkegaard2.jpg
bregninge-kirke5.jpg
kirkegaard3.jpg
alleen.jpg
mur.jpg
bregninge-kirke6.jpg
aarstal-ombygning.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

23-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

30-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

01-02-2022 kl. 14:00

Foredrag i seniorklubben: AFLYST

 

06-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

13-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

Tilbage til liste

17-02-2015 kl. 19:00

Referat af menighedsrådsmøde

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE

 

TIRSDAG D. 17. FEBRUAR 2015

 

 

AFBUD: CS – LN – EH - BKG

 

 

1. Godkendelse af referat fra møder 13. januar

 

Referatet blev godkendt

 

 

2. Personaleforhold (lukket punkt)

 

BK orienterede om arbejdsfordeling mellem graver, gravermedhjælper, kirketjener og kirketjenerafløser – herunder forslag fra kirketjener Helge Hansen. Sagen tages op til beslutning på næste møde – forinden udsendes model for ny stillingsstruktur.

 

 

3. Babysalmesang

 

Udsættes indtil videre

 

 

4. Liturgi på højhelligdagene (Den Nikænske trosbekendelse – se under dagsordenen)

 

Sagen tages op på næste møde

 

 

5. Nyt fra udvalgene

 

PL orienterede fra seniorklubudvalget (bingomøde) + udflugt til Middelfart/Fredericia m.m. 2. juni

PL orienterede fra kirkekaffeudvalget – Palmesøndag erstatter påskedag og Bededag erstatter 3. maj

Det årlige menighedsmøde afholdes 5. juli

BK orienterede om de nye sorggrupper

 

 

6. Indgået post

 

BK fremlagde diverse post – herunder nyhedsbrev fra biskoppen

 

7. EVT.

 

Rådet roste det fine arrangement i kirken den 1. februar (Snedronningen)