Bregninge Kirke  
bregninge-kirke5.jpg
udsigt.jpg
kirkegaard.jpg
alleen.jpg
bregninge-kirke.jpg
bregninge-kirke2.jpg
kirkegaard3.jpg
bregninge-kirke6.jpg
mur.jpg
aarstal-ombygning.jpg
bregninge-kirke3.jpg
alleen2.jpg
port.jpg
bregninge-kirke4.jpg
kirkegaard2.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

23-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

30-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

01-02-2022 kl. 14:00

Foredrag i seniorklubben: AFLYST

 

06-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

13-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

Tilbage til liste

13-01-2015 kl. 19:00

Nyt fra menighedsrådet

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE

 

TIRSDAG D. 13. JANUAR 2015

 

 

AFBUD: EH – KV - IH

 

 

1. Godkendelse af referat fra møder 25. november

 

Referatet blev godkendt

 

 

2. Menighedspleje?

 

Rådet vedtog at håndtere eventuelle ansøgninger fra gang til gang (varetages i første omgang af forretningsudvalget)

 

 

3. Nyt fra udvalgene

 

PL orienterede fra Seniorklubudvalget

 

BKG – PAC orienterede omkring babysalmesang (sagen tages op på næste møde)

Bodil undersøger om de tidligere frivillige vil deltage igen.

 

BK – indledende budgetsamråd mandag den 23. marts – Inspirationsdag for hele Stiftet i Odense (Rådhuset) den 18. april.

 

EW orienterede om de aktuelle arbejder i Kirke/Sognehus

 

BK gennemgik mødedatoer for 2015 (se bilag)

 

 

4. Indgået post

 

BK fremlagde diverse post

 

 

5. EVT.

 

BK forelagde anmodning fra Preben Lundstrøm om gardiner i Kirken

BK har overrakt gave til Annette Bøtter-Jensen (60 år)

BK forespurgte om holdningen til ”udgang” under postludiet

BKG forespurgte om grandækning af en gravet grav der ligger søndagen over

BKG forespurgte om akustikken i Sognehuset (sagen tages op på næste møde)