Bregninge Kirke  
aarstal-ombygning.jpg
bregninge-kirke.jpg
alleen.jpg
bregninge-kirke4.jpg
kirkegaard.jpg
kirkegaard3.jpg
port.jpg
kirkegaard2.jpg
bregninge-kirke3.jpg
mur.jpg
bregninge-kirke5.jpg
udsigt.jpg
bregninge-kirke6.jpg
bregninge-kirke2.jpg
alleen2.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

31-05-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke - PAC - Max. 45 deltagere

 

01-06-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke - PAC - Max. 45 deltagere

 

07-06-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke - PAC - Max. 45 deltagere

 

14-06-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke - PAC - Max. 45 deltagere

 

21-06-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke - PAC - Max. 45 deltagere

 

Tilbage til liste

25-11-2000 kl. 00:00

Nyt fra menighedsrådet

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE

 

TIRSDAG D. 25. NOVEMBER 2014

 

 

AFBUD:

 

Man tilføjede dagsordenen et punkt 10 A: Personalet

 

A: Konstituering

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 14. oktober

 

Referatet blev godkendt

 

2. Valg af formand

 

Birgit Kjær blev valgt

 

3. Valg af næstformand

 

Erik Witten blev valgt

 

4. Valg af kirkeværge

 

Erik Witten blev valgt

 

5. Valg af kontaktperson

 

Carsten Sønnichsen blev valgt

 

6. Valg af kasserer

 

Poul Laursen blev valgt

 

7. Valg af underskriftberettiget

 

Carsten Sønnichsen blev valgt

 

8. Valg af sekretær

 

Per Aas Christensen blev valgt

 

9. Valg af bygningssagkyndig

 

Arkitekt Anders Hulgaard blev valgt

 

 

ORDINÆRT MØDE:

 

10. Kirkegårdsvedtægt

 

MR vedtog at trykke 1000 eksemplarer (kr. 2 151,00 + moms) snarest muligt

 

10 A. Personalet

 

CS orienterede om APV med alle funktionærer og kommende MUS-samtaler

 

CS orienterede om ansøgning fra kirkens gravere om en ekstrabevilling på 77medhjælps- timer i 2014 på grund af de ekstraordinære vejrforhold – MR imødekom ansøgningen.

 

CS orienterede om ansøgning fra gravermedhjælperen om en lønforhøjelse på kr. 2,00 i timen fra 1. september – MR imødekom ansøgningen (fastholdelsestillæg)

 

11. Kirkebrochure (flere sprog)

 

MR vedtog at lade brochuren oversætte til engelsk (Poul Laursen) og tysk igennem Helge Hansen.

 

12. Ind- og udgangsbøn fra 1. s. i advent?

 

MR vedtog at benytte Kingos bønner fra 1. s. i advent og det næste halve år.

 

13. Indvielse af nyt messehagel

 

Det nye hagel tages i brug den 4. januar – kirkekaffen opgraderes til sauterne og kransekage

 

14. Stubbe ved vesttrappen?

 

EW orienterede – graverne fjerner stubbene i begyndelsen af 2015.

 

15. Nyt fra udvalgene

 

PL orienterede fra Seniorklubudvalget – godt møde med Peter Ryom

BK orienterede om sorggrupper i Svendborg og omegn

 

16. Indgået post

 

BK fremlagde diverse indgået post

 

17. EVT.

 

Intet

 

 
Aktuelt

26. marts 2017

Besked fra kirkegårdens personale

Vedtægter for "Gravsted i plæne med mindeplade"


10. maj 2016

Rådyr på kirkegården

Det er ærgerligt at opdage, at blomsterne på gravstedet er blevet spist. Se listen over blomster som rådyr ikke spiser