Bregninge Kirke  
mur.jpg
udsigt.jpg
bregninge-kirke4.jpg
bregninge-kirke.jpg
port.jpg
kirkegaard3.jpg
kirkegaard2.jpg
bregninge-kirke5.jpg
kirkegaard.jpg
bregninge-kirke3.jpg
alleen2.jpg
alleen.jpg
aarstal-ombygning.jpg
bregninge-kirke2.jpg
bregninge-kirke6.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

17-10-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

24-10-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

07-11-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

14-11-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

14-11-2021 kl. 19:30

Koncert med klassisk Guitarist Carsten Pedersen. Der er gratis adgang til koncerten

 

Tilbage til liste

23-06-2000 kl. 00:00

Nyt fra menighedsrådet

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE

 

TIRSDAG DEN 17. JUNI KL. 19.00

 

AFBUD: PAC - LN - CS -  IH - BKG

 

DAGSORDEN:       

1. Godkendelse af referat af møde 20. maj

Referatet blev godkendt

 

2. Kirketjenervikarens pensionsforhold

BK orienterede og meddelte at stiftet igen undersøger lovlighed af kontrakten. Der orienteres herom på næste møde.

 

3. Menighedsmøde den 6. juli

Der averteres på hjemmeside samt i Øboen med annonce (PL) og i Fyns Amts Avis under ”det sker” (BK)

Der serveres efter mødet hvidvin og evt. sandwich – forventet 20 deltagere.

 

4. Nyt fra udvalgene

KV orienterede fra messehageludvalget om besøg i andre kirker. Der blev fremvist et billedeksempel på grøn Stola fremstillet på Strynø. Det bør overvejes om vi skal have en stola i stedet for messehagel.

PKL orienterede fra Seniorklubudvalget ang udflugt 3. juni med  55 deltagere

Eventuel afholdelse af Babysalmesang tages op til næste møde.

BK orienterede om Sorggruppe.

Kirkeværgen har afholdt et møde med graveren omkring kirkegårdens administration og timeforbrug. Eventuelt indkøbes en kantklipper.

 

5. Indgået post

BK fremlagde diverse indgået post

 

6. EVT.

LN har fået bevilget orlov i 3 måneder fra 1.oktober. Biskoppen har konstitueret pastor Lars Oliver Stuhr i perioden.

BK forelagde forslag til menighedsrådets studietur den 23. august

 

Næste møde: 5 august

 
Aktuelt

Alter

 

Julegudstjeneste 2020

Online-gudstjenesten kan ses fra 24. december 2020 kl. 10.00 og fremad.

 

26. marts 2017

Besked fra kirkegårdens personale

Vedtægter for "Gravsted i plæne med mindeplade"


10. maj 2016

Rådyr på kirkegården

Det er ærgerligt at opdage, at blomsterne på gravstedet er blevet spist. Se listen over blomster som rådyr ikke spiser