Bregninge Kirke  
bregninge-kirke6.jpg
bregninge-kirke.jpg
alleen.jpg
kirkegaard2.jpg
bregninge-kirke5.jpg
bregninge-kirke4.jpg
udsigt.jpg
kirkegaard3.jpg
kirkegaard.jpg
alleen2.jpg
mur.jpg
port.jpg
bregninge-kirke2.jpg
bregninge-kirke3.jpg
aarstal-ombygning.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

12-07-2020 kl. 09:30

Gudstjeneste i Bregninge kirke - Johanne Sloth

 

19-07-2020 kl. 09:30

Gudstjeneste i Bregninge kirke - Johanne Sloth

 

26-07-2020 kl. 11:30

Gudstjeneste i Bregninge kirke - Mai Bjerregaard Andersen

 

02-08-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke ved Per Aas Christensen

 

09-08-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke ved Per Aas Christensen

 

Tilbage til liste

23-06-2000 kl. 00:00

Nyt fra menighedsrådet

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE

 

TIRSDAG DEN 17. JUNI KL. 19.00

 

AFBUD: PAC - LN - CS -  IH - BKG

 

DAGSORDEN:       

1. Godkendelse af referat af møde 20. maj

Referatet blev godkendt

 

2. Kirketjenervikarens pensionsforhold

BK orienterede og meddelte at stiftet igen undersøger lovlighed af kontrakten. Der orienteres herom på næste møde.

 

3. Menighedsmøde den 6. juli

Der averteres på hjemmeside samt i Øboen med annonce (PL) og i Fyns Amts Avis under ”det sker” (BK)

Der serveres efter mødet hvidvin og evt. sandwich – forventet 20 deltagere.

 

4. Nyt fra udvalgene

KV orienterede fra messehageludvalget om besøg i andre kirker. Der blev fremvist et billedeksempel på grøn Stola fremstillet på Strynø. Det bør overvejes om vi skal have en stola i stedet for messehagel.

PKL orienterede fra Seniorklubudvalget ang udflugt 3. juni med  55 deltagere

Eventuel afholdelse af Babysalmesang tages op til næste møde.

BK orienterede om Sorggruppe.

Kirkeværgen har afholdt et møde med graveren omkring kirkegårdens administration og timeforbrug. Eventuelt indkøbes en kantklipper.

 

5. Indgået post

BK fremlagde diverse indgået post

 

6. EVT.

LN har fået bevilget orlov i 3 måneder fra 1.oktober. Biskoppen har konstitueret pastor Lars Oliver Stuhr i perioden.

BK forelagde forslag til menighedsrådets studietur den 23. august

 

Næste møde: 5 august

 
Aktuelt

26. marts 2017

Besked fra kirkegårdens personale

Vedtægter for "Gravsted i plæne med mindeplade"


10. maj 2016

Rådyr på kirkegården

Det er ærgerligt at opdage, at blomsterne på gravstedet er blevet spist. Se listen over blomster som rådyr ikke spiser