Bregninge Kirke  
kirkegaard.jpg
bregninge-kirke6.jpg
bregninge-kirke5.jpg
bregninge-kirke3.jpg
bregninge-kirke4.jpg
mur.jpg
kirkegaard3.jpg
alleen2.jpg
alleen.jpg
port.jpg
aarstal-ombygning.jpg
udsigt.jpg
kirkegaard2.jpg
bregninge-kirke.jpg
bregninge-kirke2.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

07-06-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke - PAC - Max. 45 deltagere

 

14-06-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke - PAC - Max. 45 deltagere

 

21-06-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke - PAC - Max. 45 deltagere

 

28-06-2020 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke - PAC - Max. 45 deltagere

 

Tilbage til liste

20-05-2000 kl. 00:00

Nyt fra menighedsrådet

REFERAT AF MØDE I BREGNINGE SOGNS MENIGHEDSRÅD

TIRSDAG DEN 22. APRIL KL. 19.00

 

AFBUD: IH - EH

 

DAGSORDEN:

 

1. Godkendelse af referat af møde 18. marts

Referatet blev godkendt

 

2. Samarbejdsaftale med Bjerreby-Landet pastorat (kirkegården)

Aftalen er godkendt af Bjerreby-Landet pastoratsråd, der afholdes fællesmøde om sommerferien 2015 i Landet den 19. maj.

 

2 A. Kirketjenervikarens pensionsforhold m.m.

Der ydes 15% i pension for kirketjenervikaren – CS udarbejder kontrakt.

 

3. Nyt grønt messehagel ?

BK fremlagde diverse tilbud på nyt hagel – man nedsatte et udvalg bestående af KW – BKG – EW, som fremkommer med forslag til mødet i juni.

 

4. Høringssvar vedrørende Folkekirkens Styringsstruktur

PAC udarbejder udkast til høringssvar til næste møde.

 

5. Det lovpligtige menighedsmøde

Kombineres med kirkekaffen den 6. juli

6. Tælling af kirkegængere (aflevering af tal til biskoppen)

Tallene sendes til rådets medlemmer i forbindelse med indsendelsen til biskoppen og tages op på næste møde

 

7. Nyt fra udvalgene

PL orienterede fra Seniorklubben – udflugt den 3. juni

BK orienterede om møde i Sognehuset vedrørende rummets akustik, og fremlagde tilbud til forbedring af forholdene (ca. kr. 30.000,00 – 35.000,00) – Rådet vedtog at gennemføre projektet efter at Sognehuset er malet indvendigt i 2015

Rådet vedtog at bevilge formanden en kirkenetspc (bærbar)

 

8. Indgået post

Intet

 

9. EVT.

Intet

 

 

 
Aktuelt

26. marts 2017

Besked fra kirkegårdens personale

Vedtægter for "Gravsted i plæne med mindeplade"


10. maj 2016

Rådyr på kirkegården

Det er ærgerligt at opdage, at blomsterne på gravstedet er blevet spist. Se listen over blomster som rådyr ikke spiser