Bregninge Kirke  
bregninge-kirke2.jpg
mur.jpg
bregninge-kirke4.jpg
port.jpg
kirkegaard2.jpg
aarstal-ombygning.jpg
bregninge-kirke3.jpg
alleen.jpg
bregninge-kirke5.jpg
kirkegaard3.jpg
bregninge-kirke6.jpg
udsigt.jpg
alleen2.jpg
bregninge-kirke.jpg
kirkegaard.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

17-10-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

24-10-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

07-11-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

14-11-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

14-11-2021 kl. 19:30

Koncert med klassisk Guitarist Carsten Pedersen. Der er gratis adgang til koncerten

 

Tilbage til liste

20-05-2000 kl. 00:00

Nyt fra menighedsrådet

REFERAT AF MØDE I BREGNINGE SOGNS MENIGHEDSRÅD

TIRSDAG DEN 22. APRIL KL. 19.00

 

AFBUD: IH - EH

 

DAGSORDEN:

 

1. Godkendelse af referat af møde 18. marts

Referatet blev godkendt

 

2. Samarbejdsaftale med Bjerreby-Landet pastorat (kirkegården)

Aftalen er godkendt af Bjerreby-Landet pastoratsråd, der afholdes fællesmøde om sommerferien 2015 i Landet den 19. maj.

 

2 A. Kirketjenervikarens pensionsforhold m.m.

Der ydes 15% i pension for kirketjenervikaren – CS udarbejder kontrakt.

 

3. Nyt grønt messehagel ?

BK fremlagde diverse tilbud på nyt hagel – man nedsatte et udvalg bestående af KW – BKG – EW, som fremkommer med forslag til mødet i juni.

 

4. Høringssvar vedrørende Folkekirkens Styringsstruktur

PAC udarbejder udkast til høringssvar til næste møde.

 

5. Det lovpligtige menighedsmøde

Kombineres med kirkekaffen den 6. juli

6. Tælling af kirkegængere (aflevering af tal til biskoppen)

Tallene sendes til rådets medlemmer i forbindelse med indsendelsen til biskoppen og tages op på næste møde

 

7. Nyt fra udvalgene

PL orienterede fra Seniorklubben – udflugt den 3. juni

BK orienterede om møde i Sognehuset vedrørende rummets akustik, og fremlagde tilbud til forbedring af forholdene (ca. kr. 30.000,00 – 35.000,00) – Rådet vedtog at gennemføre projektet efter at Sognehuset er malet indvendigt i 2015

Rådet vedtog at bevilge formanden en kirkenetspc (bærbar)

 

8. Indgået post

Intet

 

9. EVT.

Intet

 

 

 
Aktuelt

Alter

 

Julegudstjeneste 2020

Online-gudstjenesten kan ses fra 24. december 2020 kl. 10.00 og fremad.

 

26. marts 2017

Besked fra kirkegårdens personale

Vedtægter for "Gravsted i plæne med mindeplade"


10. maj 2016

Rådyr på kirkegården

Det er ærgerligt at opdage, at blomsterne på gravstedet er blevet spist. Se listen over blomster som rådyr ikke spiser