Bregninge Kirke  
bregninge-kirke6.jpg
bregninge-kirke5.jpg
bregninge-kirke.jpg
port.jpg
bregninge-kirke3.jpg
kirkegaard3.jpg
bregninge-kirke4.jpg
mur.jpg
bregninge-kirke2.jpg
aarstal-ombygning.jpg
kirkegaard2.jpg
alleen2.jpg
kirkegaard.jpg
alleen.jpg
udsigt.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

23-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

30-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

01-02-2022 kl. 14:00

Foredrag i seniorklubben: AFLYST

 

06-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

13-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

Tilbage til liste

20-05-2000 kl. 00:00

Nyt fra menighedsrådet

REFERAT AF MØDE I BREGNINGE SOGNS MENIGHEDSRÅD

TIRSDAG DEN 22. APRIL KL. 19.00

 

AFBUD: IH - EH

 

DAGSORDEN:

 

1. Godkendelse af referat af møde 18. marts

Referatet blev godkendt

 

2. Samarbejdsaftale med Bjerreby-Landet pastorat (kirkegården)

Aftalen er godkendt af Bjerreby-Landet pastoratsråd, der afholdes fællesmøde om sommerferien 2015 i Landet den 19. maj.

 

2 A. Kirketjenervikarens pensionsforhold m.m.

Der ydes 15% i pension for kirketjenervikaren – CS udarbejder kontrakt.

 

3. Nyt grønt messehagel ?

BK fremlagde diverse tilbud på nyt hagel – man nedsatte et udvalg bestående af KW – BKG – EW, som fremkommer med forslag til mødet i juni.

 

4. Høringssvar vedrørende Folkekirkens Styringsstruktur

PAC udarbejder udkast til høringssvar til næste møde.

 

5. Det lovpligtige menighedsmøde

Kombineres med kirkekaffen den 6. juli

6. Tælling af kirkegængere (aflevering af tal til biskoppen)

Tallene sendes til rådets medlemmer i forbindelse med indsendelsen til biskoppen og tages op på næste møde

 

7. Nyt fra udvalgene

PL orienterede fra Seniorklubben – udflugt den 3. juni

BK orienterede om møde i Sognehuset vedrørende rummets akustik, og fremlagde tilbud til forbedring af forholdene (ca. kr. 30.000,00 – 35.000,00) – Rådet vedtog at gennemføre projektet efter at Sognehuset er malet indvendigt i 2015

Rådet vedtog at bevilge formanden en kirkenetspc (bærbar)

 

8. Indgået post

Intet

 

9. EVT.

Intet