Bregninge Kirke  
port.jpg
bregninge-kirke4.jpg
alleen.jpg
bregninge-kirke5.jpg
bregninge-kirke.jpg
kirkegaard3.jpg
udsigt.jpg
mur.jpg
kirkegaard2.jpg
bregninge-kirke6.jpg
alleen2.jpg
kirkegaard.jpg
aarstal-ombygning.jpg
bregninge-kirke3.jpg
bregninge-kirke2.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

23-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

30-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

01-02-2022 kl. 14:00

Foredrag i seniorklubben: AFLYST

 

06-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

13-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

Tilbage til liste

18-02-2000 kl. 00:00

Nyt fra menighedsrådet

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE  

 

TIRSDAG D. 18. FEBRUAR 2014

 

 

 

AFBUD: PL – KV – LN – CS – IH - EH

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 21. januar

 

Referatet blev godkendt

 

 

2. Udkast til årsregnskab for 2013

 

Udsat til næste møde (BR har været syg)

 

 

3. AV-anlæg i Sognehuset? -  (Akustikken i Sognehuset?)

 

AV-anlæg udsættes til næste møde – Der indhentes tilbud /foranstaltes forsøg  hos/af LYDAC akustik – BK rundsender tidspunkt

 

 

4. Præstegårdens have

 

Udsættes til næste møde

 

 

5. Nyt fra udvalgene

 

BKG orienterede om babysalmesangen (god tilslutning)

 

BKG vil gerne have en drøftelse af hvordan vi ”fanger” småbørnsfamilierne i sognet, spørgsmålet sættes på dagsordenen på næste møde.

 

 

6. Indgået post

 

BK fremlagde diverse post – herunder indbydelse til afskedsreception for provstisekretær Gurli Klausholm Madsen, torsdag den 6. marts kl. 12.00 – 15.00 i præstegårdens konfirmandstue.

 

BK orienterede om henvendelse fra Fynske Medier om små film på hjemmesiden.

 

BK orienterede om sogneindsamlingen den 9. marts.

 

 

 

7. EVT.

 

Intet

 

 

NB. Syn er den 19. august!!!