Bregninge Kirke  
bregninge-kirke2.jpg
kirkegaard.jpg
mur.jpg
bregninge-kirke4.jpg
kirkegaard3.jpg
udsigt.jpg
bregninge-kirke5.jpg
aarstal-ombygning.jpg
alleen.jpg
alleen2.jpg
port.jpg
kirkegaard2.jpg
bregninge-kirke3.jpg
bregninge-kirke.jpg
bregninge-kirke6.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

17-10-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

24-10-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

07-11-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

14-11-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

14-11-2021 kl. 19:30

Koncert med klassisk Guitarist Carsten Pedersen. Der er gratis adgang til koncerten

 

Tilbage til liste

18-02-2000 kl. 00:00

Nyt fra menighedsrådet

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE  

 

TIRSDAG D. 18. FEBRUAR 2014

 

 

 

AFBUD: PL – KV – LN – CS – IH - EH

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 21. januar

 

Referatet blev godkendt

 

 

2. Udkast til årsregnskab for 2013

 

Udsat til næste møde (BR har været syg)

 

 

3. AV-anlæg i Sognehuset? -  (Akustikken i Sognehuset?)

 

AV-anlæg udsættes til næste møde – Der indhentes tilbud /foranstaltes forsøg  hos/af LYDAC akustik – BK rundsender tidspunkt

 

 

4. Præstegårdens have

 

Udsættes til næste møde

 

 

5. Nyt fra udvalgene

 

BKG orienterede om babysalmesangen (god tilslutning)

 

BKG vil gerne have en drøftelse af hvordan vi ”fanger” småbørnsfamilierne i sognet, spørgsmålet sættes på dagsordenen på næste møde.

 

 

6. Indgået post

 

BK fremlagde diverse post – herunder indbydelse til afskedsreception for provstisekretær Gurli Klausholm Madsen, torsdag den 6. marts kl. 12.00 – 15.00 i præstegårdens konfirmandstue.

 

BK orienterede om henvendelse fra Fynske Medier om små film på hjemmesiden.

 

BK orienterede om sogneindsamlingen den 9. marts.

 

 

 

7. EVT.

 

Intet

 

 

NB. Syn er den 19. august!!!

 

 
Aktuelt

Alter

 

Julegudstjeneste 2020

Online-gudstjenesten kan ses fra 24. december 2020 kl. 10.00 og fremad.

 

26. marts 2017

Besked fra kirkegårdens personale

Vedtægter for "Gravsted i plæne med mindeplade"


10. maj 2016

Rådyr på kirkegården

Det er ærgerligt at opdage, at blomsterne på gravstedet er blevet spist. Se listen over blomster som rådyr ikke spiser