Bregninge Kirke  
kirkegaard3.jpg
alleen2.jpg
bregninge-kirke2.jpg
alleen.jpg
kirkegaard.jpg
bregninge-kirke6.jpg
bregninge-kirke5.jpg
udsigt.jpg
bregninge-kirke4.jpg
bregninge-kirke.jpg
aarstal-ombygning.jpg
kirkegaard2.jpg
port.jpg
bregninge-kirke3.jpg
mur.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

23-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

30-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

01-02-2022 kl. 14:00

Foredrag i seniorklubben: AFLYST

 

06-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

13-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

Tilbage til liste

21-01-2000 kl. 00:00

Nyt fra menighedsrådet

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE

 

TIRSDAG D. 21. JANUAR 2014 

 

AFBUD: EH – LN - CS

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 12. november

 

Referatet blev godkendt

 

 

2. Samarbejde med Landet og Bjerreby kirkegårde

 

BK orienterede om forhandlinger med Bjerreby-Landet-pastoratsråd. Rådet bemyndigede formanden til at underskrive en aftale om samarbejdet, som det blev vedtaget på det fælles møde på Landet kikegård ultimo oktober

 

 

3. Fremtidige retningslinjer for grandækningen på kirkegården

 

Rådet vedtog at tilføje gravernes arbejdsbeskrivelse: ”Kirkegården bør så vidt muligt være grandækket den 1. december”.

 

 

4. AV-anlæg i Sognehuset?

 

BK orienterede om tilbud på AV-anlæg i Sognehuset. Rådet ser positivt på tilbuddet, men afventer afslutning af regnskab 2013.

 

På næste møde sættes spørgsmålet om rummets akustik på dagsordenen.

 

 

5. Nyt fra udvalgene

 

BK orienterede om revisionsprotokollat for kirkekassen

 

Rådet underskrev Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering.

 

Rådet godkendte ansøgning fra vejdirektoratet om placering af nyt vejskilt ved præstegården.

 

PL orienterede fra Seniorklubudvalget

 

BKG orienterede om Babysalmesang – kører fint.

 

BK orienterede om Gurli Klausholm Madsens opsigelse – Rådet indkøber afskedsgave.

 

BK orienterede om arbejdet med sorggrupper

6. Indgået post

 

BK fremlagde diverse indgået post

 

 

7. EVT.

 

BK efterlyste en frivillig indsats i forbindelse med kirkens børnejul

 

 

 

Næste møder:                 18. februar – 18. marts – 22. april – 20. maj  -  17. juni  -  5. august

 

                                            SYN 19. AUGUST – 9 september – 14. oktober – 11. november

 

                                           

UDFLUGTEN FLYTTES TIL 23. AUGUST