Bregninge Kirke  
bregninge-kirke6.jpg
bregninge-kirke5.jpg
kirkegaard2.jpg
alleen.jpg
aarstal-ombygning.jpg
udsigt.jpg
kirkegaard.jpg
bregninge-kirke4.jpg
mur.jpg
bregninge-kirke3.jpg
kirkegaard3.jpg
bregninge-kirke2.jpg
bregninge-kirke.jpg
port.jpg
alleen2.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

17-10-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

24-10-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

07-11-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

14-11-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

14-11-2021 kl. 19:30

Koncert med klassisk Guitarist Carsten Pedersen. Der er gratis adgang til koncerten

 

Tilbage til liste

20-01-2000 kl. 18:00

Nyt fra menighedsrådet

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE

 

TIRSDAG D. 12. NOVEMBER 2013

 

 

AFBUD: BKG

 

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 8. oktober

 

Referatet blev godkendt

 

 

2. Valg af formand

 

Birgit Kjær blev enstemmigt genvalgt

 

 

3. Valg af næstformand

 

Erik Witten blev enstemmigt genvalgt

 

 

4. Valg af kirkeværge

 

Erik Witten blev enstemmigt genvalgt

 

 

5. Valg af kontaktperson

 

Carsten Sønnichsen blev enstemmigt genvalgt

                                                                

 

6. Valg af kasserer                                                                         

                     

Poul Laursen blev enstemmigt genvalgt

 

 

7. Valg af underskriftberettiget

 

Carsten Sønnichsen blev enstemmigt genvalgt

 

 

8. Valg af sekretær

 

Per Aas Christensen blev enstemmigt genvalgt

 

 

9. Valg af bygningskyndig

 

Arkitekt Anders Hulgaard blev enstemmigt genvalgt

10. Kvartalsrapport

 

Benny Rasmussen gennemgik rapport for 3. kvartal 2013 (alt ser fint ud)

 

 

11. Køkken/Mellemgang-vinduer i Sognehuset

 

BK fremlagde to tilbud på arbejdet – rådet vedtog at lade Søren Daugaard udføre arbejdet inden jul 2013

 

 

12. Ny Graver/Gravermedhjælps-kontrakter + samarbejde med Bjerreby-Landet

 

Carsten Sønnichsen gennemgik de nye kontrakter – rådet tog disse til efterretning

 

 

13. Nye Ind- og Udgangsbønner (se bilag)

 

Poul Laursen lagde op til debat omkring Ind-  og Udgangsbøn – Rådet vedtog at bruge Anne Sophie Seidelins Ind- og Udgangsbønner (1985) i perioden 1. s. i advent til 2. pinsedag 2014 og Johannes Johansens Ind- og Udgangsbønner fra Triniatis søndag 2014 til Sidste søndag i Kirkeåret. I begge tilfælde er der tale om en prøve!

 

 

14. Nyt fra udvalgene

 

Poul Laursen orienterede fra Seniorklubudvalget

 

 

15. Indgået post

 

BK orienterede om skrivelse fra Mona Nissum om foredrag ved Preben Kok og Ann Dahy i Kirkeby sognehus den 20. februar 2014.

 

 

16. EVT.

 

BK orienterede om oprettelse af Digital Postkasse + om møde med Provstiudvalget +

Nye kirkegårdstakster

 

PL orienterede om høringssvar vedr. ny styring af Folkekirken

 

IH takkede PL for hans indsats ved Sigurd Barrett arrangementet i Vor Frue kirke

 

PL takkede for godt samarbejde i det forgangne år og delte blomster ud til damerne

 

 

 

 
Aktuelt

Alter

 

Julegudstjeneste 2020

Online-gudstjenesten kan ses fra 24. december 2020 kl. 10.00 og fremad.

 

26. marts 2017

Besked fra kirkegårdens personale

Vedtægter for "Gravsted i plæne med mindeplade"


10. maj 2016

Rådyr på kirkegården

Det er ærgerligt at opdage, at blomsterne på gravstedet er blevet spist. Se listen over blomster som rådyr ikke spiser