Bregninge Kirke  
bregninge-kirke2.jpg
kirkegaard.jpg
bregninge-kirke6.jpg
port.jpg
bregninge-kirke4.jpg
kirkegaard2.jpg
bregninge-kirke.jpg
kirkegaard3.jpg
aarstal-ombygning.jpg
udsigt.jpg
alleen2.jpg
mur.jpg
bregninge-kirke5.jpg
alleen.jpg
bregninge-kirke3.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

23-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

30-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

01-02-2022 kl. 14:00

Foredrag i seniorklubben: AFLYST

 

06-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

13-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

Tilbage til liste

20-01-2000 kl. 18:00

Nyt fra menighedsrådet

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE

 

TIRSDAG D. 12. NOVEMBER 2013

 

 

AFBUD: BKG

 

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 8. oktober

 

Referatet blev godkendt

 

 

2. Valg af formand

 

Birgit Kjær blev enstemmigt genvalgt

 

 

3. Valg af næstformand

 

Erik Witten blev enstemmigt genvalgt

 

 

4. Valg af kirkeværge

 

Erik Witten blev enstemmigt genvalgt

 

 

5. Valg af kontaktperson

 

Carsten Sønnichsen blev enstemmigt genvalgt

                                                                

 

6. Valg af kasserer                                                                         

                     

Poul Laursen blev enstemmigt genvalgt

 

 

7. Valg af underskriftberettiget

 

Carsten Sønnichsen blev enstemmigt genvalgt

 

 

8. Valg af sekretær

 

Per Aas Christensen blev enstemmigt genvalgt

 

 

9. Valg af bygningskyndig

 

Arkitekt Anders Hulgaard blev enstemmigt genvalgt

10. Kvartalsrapport

 

Benny Rasmussen gennemgik rapport for 3. kvartal 2013 (alt ser fint ud)

 

 

11. Køkken/Mellemgang-vinduer i Sognehuset

 

BK fremlagde to tilbud på arbejdet – rådet vedtog at lade Søren Daugaard udføre arbejdet inden jul 2013

 

 

12. Ny Graver/Gravermedhjælps-kontrakter + samarbejde med Bjerreby-Landet

 

Carsten Sønnichsen gennemgik de nye kontrakter – rådet tog disse til efterretning

 

 

13. Nye Ind- og Udgangsbønner (se bilag)

 

Poul Laursen lagde op til debat omkring Ind-  og Udgangsbøn – Rådet vedtog at bruge Anne Sophie Seidelins Ind- og Udgangsbønner (1985) i perioden 1. s. i advent til 2. pinsedag 2014 og Johannes Johansens Ind- og Udgangsbønner fra Triniatis søndag 2014 til Sidste søndag i Kirkeåret. I begge tilfælde er der tale om en prøve!

 

 

14. Nyt fra udvalgene

 

Poul Laursen orienterede fra Seniorklubudvalget

 

 

15. Indgået post

 

BK orienterede om skrivelse fra Mona Nissum om foredrag ved Preben Kok og Ann Dahy i Kirkeby sognehus den 20. februar 2014.

 

 

16. EVT.

 

BK orienterede om oprettelse af Digital Postkasse + om møde med Provstiudvalget +

Nye kirkegårdstakster

 

PL orienterede om høringssvar vedr. ny styring af Folkekirken

 

IH takkede PL for hans indsats ved Sigurd Barrett arrangementet i Vor Frue kirke

 

PL takkede for godt samarbejde i det forgangne år og delte blomster ud til damerne