Bregninge Kirke  
bregninge-kirke6.jpg
udsigt.jpg
kirkegaard3.jpg
alleen2.jpg
bregninge-kirke5.jpg
kirkegaard2.jpg
bregninge-kirke3.jpg
kirkegaard.jpg
bregninge-kirke2.jpg
aarstal-ombygning.jpg
port.jpg
bregninge-kirke4.jpg
mur.jpg
alleen.jpg
bregninge-kirke.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

17-10-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

24-10-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

07-11-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

14-11-2021 kl. 10:00

Gudstjeneste v Merete Holck

 

14-11-2021 kl. 19:30

Koncert med klassisk Guitarist Carsten Pedersen. Der er gratis adgang til koncerten

 

Tilbage til liste

08-10-2000 kl. 18:00

Nyt fra menighedsrådet

AFBUD: EW – Ove Nejrup var mødt som 1. suppleant.

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 10. september

Referatet blev godkendt

 

2. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2012 + gennemgang af revisionsprotokollat

BR redegjorde for regnskab og protokollat (specielt bemærkning 9 vedr. moms)

Regnskabet blev godkendt og protokollat taget til efterretning (se i øvrigt bilag fra BR)

 

3. Eventuelle ændringer til budget for 2014

Budgettet blev godkendt uden ændringer.

 

4. Personale – Ny Graver

CS orienterede – Kim Lund Andersen ansættes som ny graver. Kontrakt udarbejdes snarest muligt inkl. ”geografisk fleksibilitet”.

 

5. Ny kirkeforfatning (høringssvar)

PL fremlagde materiale til udarbejdelse af høringssvar

Man nedsatte et udvalg bestående af LN/PL/BK/PAC der udarbejder forslag til høringssvar (mailes rundt)

                                                                

6. Åremålsansættelse af biskopperne? (Høringssvar)                                                                          

PAC udarbejder høringssvar (afvisning af forslaget) – (mailes rundt)

 

7. Nyt fra udvalgene

PL orienterede fra Seniorklubudvalget

NK orienterede om fremsendt ansøgning vedr. overførsel af koncertmidler

Rådet godkendte ansøgningen

BKG redegjorde om Babysalmesang (mulig opstart i uge 44)

BK redegjorde for arbejdet omkring oprettelse af sorggrupper

 

8. Indgået post

BK udleverede Stiftsbogen 2013

 

9. Valg af læge medlemmer til provstiudvalget

Man foretog valg af læge medlemmer til Svendborg provstiudvalg

 

10. EVT.

LN orienterede omkring minikonfirmandforberedelsen

 
Aktuelt

Alter

 

Julegudstjeneste 2020

Online-gudstjenesten kan ses fra 24. december 2020 kl. 10.00 og fremad.

 

26. marts 2017

Besked fra kirkegårdens personale

Vedtægter for "Gravsted i plæne med mindeplade"


10. maj 2016

Rådyr på kirkegården

Det er ærgerligt at opdage, at blomsterne på gravstedet er blevet spist. Se listen over blomster som rådyr ikke spiser