Bregninge Kirke  
kirkegaard.jpg
bregninge-kirke2.jpg
aarstal-ombygning.jpg
port.jpg
alleen2.jpg
bregninge-kirke3.jpg
udsigt.jpg
bregninge-kirke6.jpg
kirkegaard3.jpg
bregninge-kirke5.jpg
bregninge-kirke4.jpg
mur.jpg
alleen.jpg
bregninge-kirke.jpg
kirkegaard2.jpg
 
 
   
   

Arkiv

     
Det sker
 

23-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

30-01-2022 kl. 09:30

Gudstjeneste

 

01-02-2022 kl. 14:00

Foredrag i seniorklubben: AFLYST

 

06-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

13-02-2022 kl. 10:00

Gudstjeneste

 

Tilbage til liste

08-10-2000 kl. 18:00

Nyt fra menighedsrådet

AFBUD: EW – Ove Nejrup var mødt som 1. suppleant.

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 10. september

Referatet blev godkendt

 

2. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2012 + gennemgang af revisionsprotokollat

BR redegjorde for regnskab og protokollat (specielt bemærkning 9 vedr. moms)

Regnskabet blev godkendt og protokollat taget til efterretning (se i øvrigt bilag fra BR)

 

3. Eventuelle ændringer til budget for 2014

Budgettet blev godkendt uden ændringer.

 

4. Personale – Ny Graver

CS orienterede – Kim Lund Andersen ansættes som ny graver. Kontrakt udarbejdes snarest muligt inkl. ”geografisk fleksibilitet”.

 

5. Ny kirkeforfatning (høringssvar)

PL fremlagde materiale til udarbejdelse af høringssvar

Man nedsatte et udvalg bestående af LN/PL/BK/PAC der udarbejder forslag til høringssvar (mailes rundt)

                                                                

6. Åremålsansættelse af biskopperne? (Høringssvar)                                                                          

PAC udarbejder høringssvar (afvisning af forslaget) – (mailes rundt)

 

7. Nyt fra udvalgene

PL orienterede fra Seniorklubudvalget

NK orienterede om fremsendt ansøgning vedr. overførsel af koncertmidler

Rådet godkendte ansøgningen

BKG redegjorde om Babysalmesang (mulig opstart i uge 44)

BK redegjorde for arbejdet omkring oprettelse af sorggrupper

 

8. Indgået post

BK udleverede Stiftsbogen 2013

 

9. Valg af læge medlemmer til provstiudvalget

Man foretog valg af læge medlemmer til Svendborg provstiudvalg

 

10. EVT.

LN orienterede omkring minikonfirmandforberedelsen