Bregninge Kirke  
bregninge-kirke4.jpg
udsigt.jpg
aarstal-ombygning.jpg
bregninge-kirke6.jpg
mur.jpg
alleen2.jpg
kirkegaard3.jpg
bregninge-kirke.jpg
kirkegaard.jpg
kirkegaard2.jpg
bregninge-kirke3.jpg
bregninge-kirke5.jpg
alleen.jpg
port.jpg
bregninge-kirke2.jpg
 
 
   
   

Skole for kirke og teologi

     

Det sker
 

22-10-2017 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke ved Per Aas Christensen

 

29-10-2017 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke ved Mai Bjerregaard Andersen

 

05-11-2017 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke ved Per Aas Christensen

 

12-11-2017 kl. 10:00

Gudstjeneste i Bregninge kirke ved Mai Bjerregaard Andersen

 

Skole for kirke og teologi har eksisteret siden 1997 og er et samarbejde mellem alle sogne og menighedsråd i hele Svendborg provsti. Skolen tilbyder undervisning i de traditionelle teologiske fag til interesserede fra Sydfyn og øerne. Der arbejdes på et bredt folkekirkeligt grundlag og sammenhængen mellem de teologiske studier og kirkens tro og liv vil til stadighed blive belyst.

 

Skolen støttes økonomisk af menighedsrådene, men der vil også blive egenbetaling for dens elever, ligesom der må påregnes udgifter til bøger og andre materialer.

 

Undervisningen foregår på to niveauer. Det 1-årige grundkursus er en generel indføring i de kristne grundbegreber. Det 5-årige kursus er tænkt som en helhed.

 

Herudover tilbydes en række temadage bestående af foredrag, debat og evt. studiekredse om aktuelle kirkelige og teologiske emner.

 
Aktuelt

26. marts 2017

Besked fra kirkegårdens personale

Vedtægter for "Gravsted i plæne med mindeplade"


28. november 2016

Nyt menighedsråd

Menighedsrådet har konstitueret sig på mødet den 23. november

 

26. august 2016

Har reformationen sat spor i Svendborg provstis kirker?

studiekreds

 
 
Uptime-IT ApS